Ford

PGD Partner
ul. Jasnogórska 60
31-358 Kraków
tel. 12 662 00 00
fax 12 662 00 19
www.partnerdlafirm.pl
partner@pgd.pl


PGD Euro Car
ul. Powstańców Śląskich 22
30-570 Kraków
salon.eurocar@pgd.pl
fax 12 252 00 19
www.eurocar.com.pl
tel. 12 252 00 00

Wikar o/Nowy Sącz
ul. Węgierska 168
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 414 04 14
fax 18 414 04 18
www.wikar.pl
salon@wikar.pl

Auto Motive
ul. Krakowska 13
33-113 Tarnów, Zgłobice
tel. 14 674 14 70
fax 14 674 14 99
www.automotive.tarnow.pl
automotive@automotive.tarnow.pl

REKLAMA