BOCHNIA

Służba zdrowia

SP ZOZ Szpital Powiatowy
ul. Krakowska 31
telefon: 014 615 34 00, 014 615 32 01
www: www.szpital-bochnia.pl


SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe
ul. Krakowska 31                                                                                                                                            telefon: 999, 014 611 36 99, 611 36 90, 611 91 70
biura: 014 612 26 09


SPM ZOZ Przychodnia

ul. Floris 22
telefon: 014 612 29 21, 014 611 80 22, 014 611 70 28


SP ZOZ - Poradnia Chorób Płuc

ul. Kazimierza Wielkiego 38
telefon: 014 612 20 52


SPM ZOZ Poradnia Dziecięca Nr 2
ul. gen. Jakubowskiego 6
telefon: 014 612 67 62


Przychodnia Kolejowa

ul. Wojska Polskiego 7
telefon: 014 611 22 25


Rehabilitacja
ul. Wojska Polskiego 3
telefon: 014 612 44 45


Dom Pomocy Społecznej

ul. Karolina 14d
telefon: 014 612 59 90


Rehabilitacja „PROFIT”

ul. Ks. J. Poniatowskiego
telefon: 014 611 16 19, 014 611 10 01

„REMEDIUM”

Specjalistyczne Centrum Medyczne NZOZ

ul. Kazimierza Wielkiego 13
telefon: 014 611 54 50, 014 611 64 50
fax: 014 611 54 60
email: centrum@remedium.bochnia.pl
www: www.remedium.bochnia.pl


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Poradnia Zdrowia Psychicznego,
Poradnia Neurologiczna „SANUS”
ul. Proszowska 1
telefon: 014 612 36 55

REKLAMA