Administracja

Starostwo Powiatowe
ul. Kazimierza Wielkiego 31
32-700 Bochnia
telefon:
centrala: 014615 37 00
sekretariat: 014615 37 03, 615 37 04, fax: 014615 37 08
www: http://www.powiat.bochnia.pl
e-mail: powiat@bochnia.pl
_____________________________________________________

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bochni
ul. Windakiewicza 9/4
32-700 Bochnia
telefon: 611-71-84
e-mail: pinbbochnia@poczta.onet.pl
_____________________________________________________

Powiatowa Inspekcja Weterynarii w Bochni
ul. Partyzantów 6
32-700 Bochnia
telefon: 612-34-13
_____________________________________________________

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni
ul. Poniatowskiego 7
32-700 Bochnia
telefon: 612-35-06
_____________________________________________________

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wojska Polskiego 3
32-700 Bochnia
telefon centrala: 014 611 10 51, 014 611 10 52, 014 611 10 53, 014 611 10 54
www: http://www.pup-bochnia.pl
_____________________________________________________

Urząd Miasta Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 2
Bochnia 32-700
telefon (centrala): 61 49 100
fax: 014 611 83 99
e-mail: umb@um.bochnia.pl
www: http://www.bochnia.pl

Kierownictwo Urzędu
61-49-101 lub 610 84 00 - sekretariat Burmistrza Miasta
61-49-102 - Burmistrz Miasta Bochni
61-49-103 - z-ca Burmistrza Miasta
61-49-104 - asystent Burmistrza Miasta
61-49-105 - Sekretarz Miasta
61-49-120 - Skarbnik Miasta

Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
61-49-110 - Naczelnik Wydziału, kadry
61-49-111 - Z-ca Naczelnika - Kazimierz Bacik
61-49-112 - archiwum zakładowe, sprawy gospodarcze UM
61-49-113 - dowody osobiste
61-49-115 - ewidencja ludności
61-49-116 - obrona cywilna, sprawy wojskowe
61-49-107 - Biuro Obsługi Klienta - dziennik podawczy

Wydział Budżetowo-Finansowy
61-49-120 - Skarbnik Miasta - Naczelnik Wydziału - Grażyna Zioło
61-49-121 - Z-ca Naczelnika
61-49-122 - kasa UM
61-49-123 - księgowość
61-49-124 - podatki od nieruchomości osób fizycznych
61-49-125 - płace, audyt wewnętrzny
61-49-126 - podatki: od nieruchomości dla osób prawnych, rolny i leśny

Wydział Architektury Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
61-49-130 - Naczelnik Wydziału
61-49-131 - Z-ca Naczelnika - architekt miejski
61-49-132 - architektura
61-49-133 - inwestycje - drogi, zajęcie pasa drogowego
61-49-134 - inwestycje - wodociągi i kanalizacja, oświetlenie miasta
61-49-135 - utrzymanie czystości, zieleń miejska
61-49-136 - inwestycje - nadzór inwestycyjny

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa
61-49-140 - Naczelnik Wydziału - Tomasz Kuc
61-49-141 - mienie komunalne
61-49-142 - obrót mieniem komunalnym
61-49-143 - dodatki mieszkaniowe, lokale socjalne i komunalne
61-49-144 - ewidencja działalności gospodarczej
61-49-145 - geodeta miasta

Referat Promocji i Rozwoju Miasta
61-49-150 - Kierownik Referatu - Tomasz Ryncarz
61-49-151 - promocja
51-49-153 - promocja
61-49-182 - stanowisko ds. realizacji i nadzorowania projektów unijnych

Urząd Stanu Cywilnego
61-49-160 - Kierownik USC - Zdzisława Gawor
61-49-161 - USC

Biuro Rady Miasta
61-49-170 - Przewodniczący RM - Jan Balicki
61-49-171 - Biuro Rady Miasta
61-49-172 - Biuro Rady Miasta, obsługa zarządów osiedli
61-49-173 - biuro pracy radnego


Samodzielne stanowiska
61-49-180 - Radca Prawny UM
61-49-181 - Radca Prawny UM
61-49-183 - zamówienia publiczne
61-49-152 - informatyk
61-49-185 - stanowisko ds. kontroli
____________________________________________________

Urząd Gminy Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia
telefon:
centrala: 014 612 29 14
sekretariat: 014 612 33 33, fax: 014 611 99 22
www: http://www.bochnia-gmina.pl
_____________________________________________________

Urząd Skarbowy
ul. Gołębia 3
32-700 Bochnia
telefon:
centrala: 014 615 26 00
fax: 014 615 26 53
Naczelnik: 014 615 26 50

REKLAMA