BUS

GOLDBUS

Bochnia – Rajbrot:

5:56 A, L   6:46 A   7:31 A, L   7:31 6   8:26 A   9:06 A   10:01 A   10:46 E   12:01 A

13:01 A   14:15 E   15:06 A   16:11 A   17:15 A, P   18:30 A, P   19:06 A   20:21 A

 

A-    kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

E- kursuje od poniedziałku do soboty

6- kursuje w soboty

P- odjazd z przystanku Bochnia Plac Gen. Pułaskiego

L- kurs przez las

 

 

 

TELESFOR

Łapanów przez Pogwizdów – Sobolów

7:15 F   8:00 F, 6   9:05 F   10:25 F, 6    11:00 F   12:05 F, 6   12:30 F   14:00 F, 6

15:20 F   16:20 F   17:00 F   17:40 F   19:00 F

 

 

 

AB BUS

Chronów – Nowy Wiśnicz – Bochnia

Odjazd z Chronowa (poniedziałek – piątek) :

6:20   7:15   8:30   12:05   13:30   14:40   16:30   18:05

Odjazd z Bochni (poniedziałek – piątek):

6:05   7:55   11:00   13:00   14:10   15:45   17:05   19:45

 

AB BUS

Borówna – Kraków

poniedziałek- piątek: 4:20   4:45   5:09   5:55   6:15 CH   6:30   6:50   7:00 B   7:15 CH   7:25   7:45   8:00 B   8:20 CH   9:10   10:05   10:55   11:45 CH   12:00   12:55   13:40 CH   14:05   15:05   16:10 CH   16:40   17:00   17:45 CH   18:15   19:05

sobota – niedziela: 4:50   5:25   6:25   7:05   7:40   8:25   9:40   10:35   11:15   11:50   13:25   14:30   15:25   15:45   16:15   17:10   18:15   19:05

Bochnia – Kraków

poniedziałek – piątek: 4:45   5:10   5:34   6:20   6:55   7:15 A   7:50   8:15   8:45   9:35

10:35 A   11:20   12:10   12:25   13:20   14:05 A   14:30   15:10   15:55   16:35   17:05   17:25   18:10 A   18:40   19:30

sobota – niedziela: 5:15   5:50   6:50   7:30   8:05 A   8:50   10:05   11:00   11:40 A   12:15   12:50   13:50   14:55   15:50 A   16:10   16:40   17:35   18:40   19:05 A   20:30

 

CH- kurs z Chronowa, pozostałe z Borównej

A-kurs przez Aleje

B- kurs tylko do Bochni

 

 

Bochnia – Rozdziele D.

5:41 FŚ6   6:56 FŚ67   7:31 FŚ   8:41 FŚ67   10:16 FŚ   10:36 67R   11:21 FŚ   11:56 FŚ6   13:11 FŚ   14:16 FŚW   14:46 FŚ   15:26 FŚ67   16:21 FŚ   17:41 FŚ67   19:36 67R

Bochnia – Bytomsko

7:11 FŚ   8:21 FŚ6   10:36 FŚ   11:21 6R   12:46 FŚ6   14:31 FŚ6   16:06 FŚ   16:46 FŚ

Bochnia – Żegocina

9:26 FŚW   13:51 FŚ67   18:31 FŚ   19:56 ŚF

 

6- kursuje w soboty   7- kursuje w niedziele   Ś- nie kursuje w dni świąteczne

F- kursuje od pon. do pt. w dni robocze   W- nie kursuje w wakacje i ferie

R- nie kursuje w dni robocze   K- kursuje tylko w wakacje

 

 

 

SK - BUS

Bochnia – Kraków (Dworzec Gł. PKP)

poniedziałek – piątek: 4:20   4:26   4:32 S   4:38   4:45   4:52 S   4:59   5:06   5:13 S   5:20   5:27   5:34 S   5:41   5:48   5:55 S   6:02   6:09   6:16 S   6:23   6:30   6:37 S   6:44   6:51   6:58 S   7:05   7:12   7:19   7:26 S   7:33   7:40   7:46   7:52 S   7:58   8:05   8:12 S   8:19   8:26   8:33 S   8:40   8:47   8:54 S   9:01   9:08   9:15 S   9:22   9:29   9:36 S   9:43   9:50   9:57 S   10:04   10:11   10:18 S   10:25   10:32   10:39   10:46 S   10:53   11:00   11:06

11:12 S   11:18   11:25   11:32 S   11:38   11:46   11:53 S   12:00 12:07   12:14 S   12:21   12:28   12:35 S   12:42   12:49   12:56 S   13:03   13:10   13:17 S   13:24   13:31   13:38 S   13:45   13:52   13:59   14:06 S   14:13   14:20   14:26   14:32 S   14:38   14:45   14:52 S   14:59   15:06   15:13 S   15:20   15:27   15:34 S   15:41   15:48   15:55 S   16:02   16:09   16:16 S   16:23   16:30   16:37 S   16:44   16:51   16:58 S   17:05   17:15   17:25   17:40 S   18:00   18:20 S   18:40   18:55 S   19:05   19:20 S   19:35   19:45 S   20:00   20:15 S   20:30 S   20:38

soboty: 4:20   4:31 S   4:42   4:53   5:04 S   5:15   5:26   5:37 S   5:48   5:59   6:10 S   6:21   6:32   6:43 S   6:54   7:05   7:17 S   7:29   7:40   7:51 S   8:02   8:13   8:24 S   8:35   8:46   8:57 S   9:08   9:19   9:30 S   9:41   9:52   10:03 S   10:14   10:25   10:37 S   10:49   11:00   11:11 S   11:22   11:33   11:44 S   11:55   12:06   12:17 S   12:28   12:39   12:50 S   13:01   13:12   13:23 S   13:34   13:45   13:57 S   14:09   14:20   14:31 S   14:42   14:53   15:04 S   15:15   15:26   15:37 S   15:48   15:59   16:10 S   16:21   16:32   16:43 S   16:54   17:05   17:20 S   17:30   17:40 S   18:10 S   18:40   18:55 S   19:15   19:35 S   19:55   20:25 S   20:45

niedziele: 5:20   5:34 S   5:48   6:00 S   6:10   6:30 S   6:44   6:58   7:12 S   7:26   7:41 S   7:56   8:11 S   8:26   8:40   8:54 S   9:08   9:22 S   9:36   9:50 S   10:04   10:18   10:32 S   10:46   11:01 S   11:16   11:31 S   11:46   12:00   12:14 S   12:28   12:42 S   12:56   13:10 S   13:24   13:38   13:52 S   14:06   14:21 S   14:36   14:51 S   15:06   15:20   15:34 S   15:48   16:02 S   16:16   16:30 S   16:44   16:58   17:12 S   17:26   17:41 S   18:00   18:20 S   18:40   19:00 S   19:20   19:40 S   20:00   20:20 S   20:40

święta: 6:20   6:45 S   7:10   7:35   8:00 S   8:25   8:50   9:15 S   9:40   10:05 S   10:30   10:55   11:20 S   11:45   12:10   12:35 S   13:00   13:25 S   13:50   14:15   14:40 S   15:05   15:30   15:55 S   16:20   16:45 S   17:10   17:35   18:00 S   18:25   18:50    19:15 S   19:40   20:05 S   20:30

 

S- oznacza przejazd w Krakowie ul. Starowiślną ; pozostałe kursy Alejami

 

 

 

GOLDBUS

Bochnia – Bratucice:

4:45 A, P, BP   5:40 6, P   5:55 7, P   6:05 A, P   6:45 6   7:20 A, P   8:05 6   8:35 A   9:45 A   10:10 6   10:20 A   11:25 A   11:50 6   12:05 A   13:10 A, D   13:38 A   14:15 6, K, DW   14:15 7   14:20 A, DW   15:00 A   15:40 A   16:25 E, DW   17:08 A   17:45 A   18:28 A   19:20 6, DW   19:20 7   19:30 A   20:40 A, BP   22:15 E, DW

 

A- kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku                                                                 E-kursuje od poniedziałku do soboty                                                                                          6-kursuje w soboty

7- kursuje w niedziele

DW- kurs koło Dworca PKP i przez PLANTY

PKP- kurs koło Dworca PKP bez PLANT

D- kurs do/z Dąbrówka skrzyżowanie

BP- kurs do/z Bratucice Poczta

K- kurs do/z Bratucice Radziejów k/Kicka

n- nie kursuje przez Bratucice Leśniczówka

P- kurs przez Pacynkową

 


 

TELESFOR

Bochnia – Bratucice:

5:30 D   6:30 SBo   7:00 Y   7:10 D   7:20 SBo   7:50 SBo   8:20 SY   8:40 DY   9:10 D   10:25 6Y   10:50 SBo   11:40 DY   12:20 DX   12:35 SBo   13:20 KYE   13:40 SBo

14:00 SD   14:30 D   14:50 SBo   15:05 KY   15:30 6Y   16:00 DO   16:10 D   16:20 SBo   17:10 D   17:35 SXZ   19:10 DY

 

D- kursuje od poniedziałku do piątku

E- kursuje od poniedziałku do soboty

S- kursuje w dni nauki szkolnej

6- kursuje w soboty

Bo- kurs do Borku

K- kurs przez Buczków

O- kursuje przez Ostrów

X- kurs przez Borek (Balaton)

Y- kurs do Leśniczówki

Z- kurs z Dąbrówki

 

 

Uście Solne – Bochnia:

4:30 S   5:45 S   6:45 S   7:00   7:55 S   8:35   9:55 S   11:25   12:45 S   14:00   14:50 S   16:00   16:50 S   18:00   18:45   19:55 S   21:05

Bochnia – Uście Solne:

5:10 S   6:20 S   7:20 S   8:00   9:20 S   10:50   12:10 S   13:25   14:15 S   15:25   16:15 S   17:20   18:10   19:20 S   20:30 S   22:10

S- kursuje także w sobotę

 

 

 

 

BESKID

Firma handlowo- transportowa

Rozdziele – Bochnia ( przez Żegocina Centrum, Nowy Wiśnicz Centrum):

Dzień powszedni: 5:20   7:55   9:43 A   13:12   17:01 B   21:23

Sobota i niedziela: 5:20   13:12   21:23

 

Nie kursuje w Wielkanoc, 1 I, 25 i 26 XII

A-    kurs tylko do Placu Pułaskiego

B-    kurs tylko do ul. Proszowskiej

 

Bełdno – Bochnia ( przez Żegocina Centrum, Nowy Wiśnicz Centrum)

Dzień powszedni: 7:15   8:42   10:13   12:05   14:25   16:15   17:50

 

Kursuje tylko w dni robocze.

Nie kursuje 25 i 26 XII, 1 I i w Wielkanoc

 

Bytomsko – Bochnia (przez Żegocina szkoła)

Dzień powszedni: 6:53   7:38   8:38   10:43   12:38   14:13   15:53   16:38   18:03 A   18:33

Sobota: 7:38   10:43   12:38

 

Nie kursuje w dni świąteczne

A-    nie kursuje w wakacje

 

Rozdziele – Bochnia (przez Żegocina szkoła)

Dzień powszedni: 6:38   7:08   7:58   9:08   9:53   11:53   13:03   13:17   14:37   16:13   18:58

Sobota: 6:38   8:18   9:53   11:53   13:17   15:10   17:08   18:58

 

Nie kursuje w dni świąteczne

 

Żegocina – Bochnia (przez Nowy Wiśnicz ul. Limanowska)

Dzień powszedni: 5:27   13:47   15:07   17:12 A   19:47

 

Nie kursuje w dni świąteczne

A-    nie kursuje w wakacje

 

 

 

 

MIKRO-BUS

Bochnia – Brzesko
Przez Jodłówkę: 6:50, 8:10, 9:45, 11:30, 13:30, 15:15, 16:45, 18:10

Przez Borek:7:35, 9:20, 11:10, 13:10, 16:10, 18:00

 

Kursuje od poniedziałku do piątku

 

 

 

TELESFOR

Bochnia – Trzciana (przez Muchówkę, Łąktę Górną)
7:20 F, 9:00 F, 12:05 F, 13:35 F, 15:20 F, 17:05 F

 

F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele

TELESFOR

Bochnia – Kamionna (przez Leszczynę, Trzcianę)
6:20 F, 7:10 F, 9:45 F, 10:50 F6, 13:00 F, 14:25 F, 15:50 F6, 16:50 F, 19:10 F

F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele

TELESFOR

Bochnia – Zbydniów (przez Stradomkę, Łapanów)
8:45 F, 11:15 F, 13:35 F

F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele

TELESFOR

Bochnia – Kamionna (przez Pogwizdów, Sobolów)
7:15 F, 8:00 F6, 9:05 F, 10:25 F6, 11:00 F, 12:05 F6, 12:30 F, 14:00 F6, 15:20 F, 16:20 F, 17:00 F, 17:40 F, 19:00 F

F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele

 

 

BMC

Bochnia – Gdów (przez Łapczyca, Książnice, Gdów)
Poniedziałek – Piątek
6:20, 7:00, 7:40, 8:25, 9:05, 9:35, 10:15, 10:50, 11:35, 12:05, 12:50, 13:20, 14:10, 14:50, 15:20, 16:00, 16:55, 17:30, 18:20, 19:25

Sobota
6:55, 8:00, 9:10, 10:25,11:35, 13:20, 14:50, 16:00, 17:00

 

 

 

D BUS

Z Bochni do Nowej Huty (odjazd ul. Wiśnicka przez Stanisławice, Kłaj, Szarów, Niepołomice)

Poniedziałek – Piątek
4:20 K, 4:45, 5:10, 5:35, 5:55 D, 6:40, 7:20, 7:45, 8:10, 8:35, 9:00, 9:20, 9:50 D, 10:25, 10:55, 11:45, 12:10, 12:50, 13:30, 14:05 D, 14:35, 15:00, 15:40 D, 16:00, 16:35 D, 17:10, 18:10, 19:00 S, 19:45 D, 20:25 K, 22:20 KŁ

Sobota
4:30, 5:10, 6:10, 7:20, 8:45 +D, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45 +D, 14:05, 15:05 D, 16:05, 17:15, 18:15 D, 19:20 +D, 20:25

Niedziela
4:40, 5:40, 7:40, 9:00, 10:45 +D, 12:20, 14:20 +D, 16:00 D, 17:30, 19:10 +D, 20:20

Z Nowej Huty do Bochni
Poniedziałek – Piątek
5:35, 6:00 D, 6:20 K, 7:15, 7:30 D, 7:50, 8:15 D, 8:45, 9:20 D, 9:45, 10:10, 10:40, 11:10, 11:45 D, 12:10, 12:40, 13:10, 13:35, 13:50, 14:15, 14:50, 15:40, 16:10, 16:35, 17:40, 18:20 D, 19:10, 20:10, 21:10, 22:10 K

Sobota
5:55, 7:10, 7:40 +D, 9:05 D, 10:10 +D, 11:10, 12:30 +D, 13:30, 14:30 +D, 15:45, 16:40 D, 17:45, 19:05 D, 19:40, 21:10, 22:10

Niedziela
6:10, 7:30 +D, 9:15 +D, 10:45, 12:30 +D, 14:15, 16:00, 17:20, 19:10, 20:45, 22:10

Legenda:
K – Kombinat
S – kończy bieg w Szarowie
D – jedzie przez działki
* – kończy bieg w Kłaju
+ – jedzie przez Szarów

 

D BUS

Z Bochni do Krakowa
Poniedziałek – Piątek
5:25, 6:15, 12:30, 13:15, 15:20

Z Krakowa do Bochni
Poniedziałek – Piątek
6:41, 13:55K, 14:50+, 16:55, 17:55

Legenda:
K – Kombinat
S – kończy bieg w Szarowie
D – jedzie przez działki
* – kończy bieg w Kłaju
+ – jedzie przez Szarów

REKLAMA