Opieka społeczna

Instytucje opieki społecznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 14
32-700 Bochnia
telefon: 014 615 39 10, 014 615 39 20
Dyrektor: 014 615 39 26

Dom Pomocy Społecznej
ul. Karolina 14D
32-700 Bochnia
telefon: 014 612-59-90

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Windakiewicza 9/5
32-700 Bochnia
telefon/fax: 014 611 97 40
e-mail: pcprbochnia@wp.pl

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (Dom Dziecka)
ul. Nad Babicą 7
32-700 Bochnia
telefon: 014 612-23-50

REKLAMA