Przedsiębiorstwa

Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 2 
32-700 Bochnia 
centrala: 014 611 80 19, 014 611 79 91, 014 611 80 27, 014 614 91 92

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: 014 611 79 98

Baza BZUK, Zakład Oczyszczania Miasta
ul. 20 Stycznia  
telefon: 014 612 20 36, 014 612 29 94


Karpacka Spółka Gazownicza, Rozdzielnia Gazu

ul. Gazowa 
32-700 Bochnia 
telefon: 014 612 20 56, 014 612 28 64, 014 612 59 30

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 24 
32-700 Bochnia 
telefon: 014 611 15 01, 014 611 15 02, fax: 014 611 15 03  

Pogotowie ciepłownicze: 014 611 80 11  

Kotłownia Os. Niepodległości: 014 611 79 09   

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Majora Bacy 15 
32-700 Bochnia 
telefon: 014 614 95 10 
telefon/fax: 014 614 95 13


Zakład Energetyczny
ul. Karosek 25 
32-700 Bochnia 
telefon: 
centrala: 014 611 84 98 
Dyrektor: 014 611 86 62


Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
ul. 20 Stycznia 15 
32-700 Bochnia 
telefon: 014 611 29 00

REKLAMA