Ubezpieczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Kazimierza Wielkiego 48
32-700 Bochnia
telefon:

014 615 29 11,
014 615 29 01,
014 615 29 02,
014 615 29 48,
014 615 29 52,
014 615 29 58,
014 615 29 59,
014 615 29 60


Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
ul. Biała 19
32-700 Bochnia
telefon: 014 611 70 31
fax: 014 611 70 32


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
ul. Partyzantów 21 
32-700 Bochnia
telefon: 014 612 30 44

REKLAMA