Wym sprawiedliwości

Komenda Powiatowa Policji w Bochni, ul. Krakowska 39,
tel. alarmowy 997
Oficer dyżurny: (14) 61-52-244
Oficer prasowy: (14) 61-52-292
Sekretariat Komendanta: (14) 61-52-207
Naczelnik Wydziału Kryminalnego: (14) 61-52-205
Naczelnik Wydziału Prewencji: (14) 61-52-220
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego: (14) 61-52-225(14) 61-52-227
Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego: (14) 61-52-215
Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą: (14) 61-52-250
Kierownik Rewiru Dzielnicowych: (14) 61-52-213


Straż Miejska, ul. Kazimierza Wlk 2
tel. (14) 611 84 05, tel. alarmowy 986


Sąd Rejonowy w Bochni, ul. Kościuszki 4
Gabinet Prezesa Sądu tel. (14) 615 21 03
Sekretariat Wydziału Cywilnego tel. (14) 615 21 18
Sekretariat Wydziału Karnego tel. (14) 615 21 07
Sekretariat Wydziału Rodzinnego i Nieletnich tel. (14) 615 21 02
Sekretariat Wydziału Pracy tel. (14) 615 21 06
Sekretariat Wydziału Ksiąg Wieczystych tel. (14) 615 21 26


Prokuratura Rejonowa w Bochni, ul. Windakiewicza 9/2,
tel. (14) 612-36-97

REKLAMA