Kontakt

Dziennik internetowy Czasbochenski.pl

Adresy e-mail:

Uwagi, współpraca, pytania: czasbochenski@poczta.fm

Przesyłanie tekstów do publikacji: czasbochenski@poczta.fm

Dział reklamy, pytania, współpraca, przesyłanie materiałów:
reklama@czasbochenski.pl

Kontakt z redakcją:
tel:
692104046
e-mail:
czasbochenski@poczta.fm
tel/fax:
0-14 610 59 80

Wydawca
:
Agencja Wydawniczo-Usługowa ZW-Graf
Paweł Wieciech
ul. Rynek 9/7
32-700 Bochnia
tel. 692 104 046
tel/fax: 0-14 610 59 80

Adres redakcji
Czasbochenski.pl
ul. Rynek 9/7
32-700 Bochnia
tel. 692 104 046
tel/fax: 0-14 610 59 80

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, skrótów, adiustacji i redagowania nadesłanych tekstów. Wszystkie materiały publikowane w na naszym portalu mogą być przedrukowywane wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Treść wiadomości:

REKLAMA