Bochnia wydarzenia

czwartek 20 lutego 2014 16:09:03

Wójt Jerzy Lysy opóźnia budowę łącznika?Wójt Jerzy Lysy opóźnia budowę łącznika?

Opinie radnych

Publikujemy pismo, jakie wójt gminy Bochnia wysłał jeszcze w zeszłym roku do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z zażaleniem dotyczącym raportu oddziaływania na środowisko inwestycji łącznika. Wójt, forsując swój własny wariant inwestycji, z pewnoscią wie, że pisma tego typu zawsze opóźniają inwestycje. Można więc powiedzieć, że działa na szkodę miasta Bochni.

W pismie wójt gminy żali się, że raport nie zawiera uwarunkowań dla trzech wariantów przebiegu łącznika z autostrada, a tylko dla jednego. Co jest najbardziej kuriozalne w sprawie to nie tylko fakt, że poprzez wysyłanie takich pism wójt opóźnia całą inwestycję ale to, że gmina Bochnia nie ma nic wspólnego z łacznikiem, gdyż zjazd z autostrady w ogóle nie leży na jej terenie. Planowany i zaakceptowany wariant łacznika także.

 

Treść pisma wysłanego przez wójta Jerzego Lysego:

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Niniejszym wnoszę zażalenie na postanowienie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, znak ST-1.4210.7.2013.JT z dnia 19 sierpnia 2013 roku. W sprawie ustalenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko dotyczącego inwestycji pn. „Budowa połączenia drogoweo projektowanego węzła autostradowego A-4 „Bochnia”.

Sprawa bezdyskusyjną jest fakt, że raport oddziaływania na środowisko dla w/w przedssięwzięcia powinien zostac opracowany. Natomiast uważam, że w raporcie powinny być opisane uwarunkowania dla każdego z alternatywnych rozwązań przebiegu trasy zjazdu, z zastrzeżeniem, że wszytstkie przedstawioe warianty winny być szczegółowo przeanalizowane na zasadzie porównawczej, szczególnie w zakresie planowanych wyburzeń budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych oraz ingerencji w zagospodarowane rolniczo tereny zielone.

Jednakże z posiadanej przez nas korespondencji wynika, że Inwestor, jeszcze przed uzyskaniem decyzji o wyborze wariantu I – jako rzekomo najbardziej korzystnego zlecił wykonanie projektu wstępnego tylko dla tego wariantu. Takie zachowanie inwestora wskazuje na to, że postępowanie zmierzające do wydania decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji może być postępowaniem pro forma i działaniem fasadowym, aby forsować wydanie decyzji zalecającej realizację przedsięwzięcia wg wariantu I, bez rzetenej oceny tych uwarunkowań i ich analizy porównawczej.

W zakresie raportu należy także uwzględnić procentowy udział istniejących dróg na trasach poszczególnych wariantów komunikacyjnych – co w sposób kapitalny odzwierciedalć będzie wielkość i zakres ingerencji w sodowisko naturane zamierzonej inwestycji.

Z uwagi na drastyczne zróżnicowanie w ostatnich latach (anommalie pogodowe) poziomu wód gruntowych w terenach bedących przedmiotem inwestycji wnioskujemy aby raport zawierał również koncepję odprowadzenia wód opadowch, ale nie na podstawie badań archiwalnych (które zasadniczo rozmijają się z rzeczywistością  wrejonie pomiędzy nasypem autostradowym i nasypem kolejowym oraz drogą krajową nr 4), lecz w oparciu o aktulane badania hydrogeologiczne i analizę istniejącego stanu urządzeń melioracyjnych w terenach, na których widoczny będzie wpływ inwestycj pod względem hydrologicznym (melioracyjnym).

Wójt Jerzy Lysy

 

Maciej Fischer, radny miejski, skomentował sprawę nastepująco:

Osobiście dziwię się Wójtowi, że od wielu już lat przeszkadza w działaniach, jakie podejmują samorządy, a zmierzających do budowy łącznika autostrady A4 z krajową "czwórką" w węźle Bochnia. Inwestycja, która przekracza możliwości budżetowe miasta i powiatu powinna być projektowana i przygotowywana w atmosferze spokoju, a tu od kilkunastu już lat pan wójt przekonuje do swoich racji, a tak naprawdę racji wąskiej grupy osób, mających interes w takim a nie innym przebiegu łącznika. Oczywiście można odwoływać się (choć z tego ,co wiem, pan wójt nie jest stroną w postępowaniu) i można wnosić o opracowanie opinii środowiskowej dla trzech różnych wariantów przebiegu łącznika – tylko działania te dziś są już „musztardą po obiedzie” i można tylko zaszkodzić kombinując dalej przy łączniku.  Sam chętnie poznałbym raz jeszcze trzy różne warianty przebiegu łącznika wraz z opiniami środowiskowymi i opinią mieszkańców zamieszkujących tereny, przez które mają przebiegać – pytanie tylko, czy nie jest już na to za późno? Bochnia i Ziemia Bocheńska wiele traci na ciągłej walce między „Panem, Wójtem i Plebanem” (starostą, wójtem i kolejnymi Burmistrzami) i czas najwyższy dać temu kres.

 

W sprawie zabrali również głos radni Prawa i Sprawiedliwości:

Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Bochni

w sprawie pisma wójta gminy Bochnia do Dyrektora Ochrony Środowiska

Przebieg planowanego łącznika autostradowego według wariantu I został kilka lat temu zgodnie zaakceptowany przez samorząd miejski i powiatowy w Bochni. Miał on przebiegać w granicach administracyjnych miasta i być strategiczną inwestycją oczekiwaną od kilkudziesięciu lat. Wraz z autostradą A4 łącznik mógł stanowić dla Bochni impuls rozwojowy porównywalny z tym, jakim było w połowie XIX wieku poprowadzenie przez nasze miasto drogi żelaznej.

Łącznik autostradowy według wariantu I przewidywał sprawnie połączyć zupełnie nową trasą bocheński węzeł autostradowy z obwodnicą miasta, i dalej z północą powiatu. Według planów, powinien on przebiegać w bezpośrednim sąsiedztwie i przede wszystkim ułatwiać komunikację z największym zakładem produkcyjnym i zarazem pracodawcą w powiecie bocheńskim, jakim jest Stalprodukt, a także z powstającą Bocheńską Strefą Aktywności Gospodarczej. Ostatnią, ale równie ważną kwestią była poprawa komfortu życia mieszkańców ulicy Krzeczowskiej, na której teraz musi spoczywać ciężar obsługi zjeżdżających z autostrady samochodów, choć nie jest ona przystosowana do takiego ruchu.

Z niepokojem obserwujemy próby podważenia przez wójta podjętych już i leżących w najbardziej żywotnym  interesie miasta i powiatu decyzji o przebiegu łącznika autostradowego, skutkujących już kilkuletnimi opóźnieniami oraz przeliczalnymi na złotówki stratami. Oburzenie nasze jest tym większe, kiedy spojrzymy na efekty harmonijnej współpracy samorządów sąsiedniego powiatu brzeskiego, w którym wspólnymi wysiłkami i przy zgodnym współdziałaniu doprowadzono już praktycznie  do budowy dwóch łączników autostradowych.

Podnoszone w zażaleniu przez wójta kwestie – który z nieuzasadnionych przyczyn jest stroną w postępowaniu - jeżeli nie są jedynie formą obstrukcji, to powinny być jak najszybciej wyjaśnione i monitorowane przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Bochni. Nie mogą być one natomiast argumentem przetargowym w kwestionowaniu podjętych już ustaleń, które skutkowałyby dalszym odwlekaniem budowy łącznika.

Retorycznym wydaje się pytanie, czy gdyby Inwestor zdecydował się na wariant III przebiegu łącznika, to wójt gminy Bochnia też przejawiłby troskę i skierował zażalenie na ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko w przypadku wyboru wariantu I lub II?

Panie Wójcie! Tylko zgoda buduje! Już dość straciliśmy czasu! Nie policzymy utraconych korzyści: poprawy komfortu życia naszych mieszkańców, większej liczby miejsc pracy i nowych inwestycji!

Nie mnóżmy sztucznych i drugorzędnych w naszym przekonaniu problemów, zapalmy zielone światło dla łącznika autostradowego według wariantu I, a następnie wspólnie i konstruktywnie pomyślmy jak połączyć również tereny Gminy Bochnia z nowo planowaną drogą.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Bochni


Inni radni, pytani o zdanie także podkreślali, że pismo wójta ma na celu opóźnienie i stworzenie sztucznych problemów wokół inwestycji łącznika.

Napisz swój komentarz:

Nick:

Komentarz:

By uniknąć spamu wpisz kod z obrazka:

Komentarze użytkowników

Czasbocheński nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo, naruszajace dobra osób trzecich lub wypowiedzi prawem chronione mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

mickey

2014-02-20 22:17:14
mądre oświadczenie PiS-u. A wójt... no cóż, wszyscy wiemy, kto od dawna jest największym bocheńskim szkodnikiem...
Mieszkaniec Krzeczowskiej

2014-02-20 22:53:14
Nie chce mi się wierzyć, że to wójt Lysy pisze takie pisma i stosuje obstrukcję w kwestii łącznika. To byłaby mega sensacja i chyba jego koniec w mieście, w gminie pewnie też. Proszę o większą garść informacji. Z innej beczki: coraz bardziej podoba mi się bocheński PiS, ciekawe ostatnie pomysły, wyważone i merytoryczne oświadczenie.
Stanisław

2014-02-21 07:39:33
Dlaczego w tej sprawie milczy bochnianin.pl i mojabochnia.pl, a czasbochenski.pl chowa newsa tak że trudno go znaleźć?! Od 10 lat wszyscy wylewają krokodyle łzy, że nie mamy łącznika bo ciągle ktoś/coś przeszkadza (dziwnie, że w Brzesku nie mają takich problemów). Kiedy już pojawia się jakiś przeciek i można przypuszczać kto za tymi problemami stoi, to w Bochni zapada milczenie. Jeżeli jest to prawda i inne dokumenty potwierdzą takie zachowanie, to jest to niewyobrażalny skandal! Taki news powinien wisieć na jedynkach wszystkich portali!
Zosia

2014-02-21 13:27:22
Bardzo sie cieszę, ze wreszcie zaczyna sie mówić głosno o szkodliwym działaniu lysego. I najważniejsze, ze zaczynają również mówic o tym otwarcie inni politycy. Świadczy to niewątpliwie o tym, że lysy już nie ma możliwości pociągania za sznurki, odcina sie od niego coraz wiecej ludzi. Brawo za odwagę, choć mam zal do niektórych , ze tak długo trwało przyklaskiwanie lysemu we wszystkim. W jego liście najbardziej podoba mi sie żadanie dokonania analizy pozostałych wariantów - to trochę dziwne zważywszy że raporty oddziaływania na środowisko dla inwestycji w gminie bochnia opracowują te firmy, które później wykonują inwestycję i wybierają jako najkorzystniejszy wariant, który jest ich produktem. Taka podwójna moralność...
U Fischera jak zwykle brak logiki.

2014-02-21 14:18:53
Jezeli według radnego Fischera gmina nie jest stroną postępowania administracyjnego do budowy nowego wariantu łącznika (wymyślonego 7 lat temu na wniosek powiatowego dygnitarza ktory mieszka na Krzeczowskiej) TO DLACZEGO STAROSTA Z BURMISTRZEM NIE BUDUJĄ TEGO ŁĄCZNIKA WG ICH KONCEPCJ ??!!! Jezeli Marszałek Województwa nadal bierze pod uwagę trasę w Gorzkowie i daje ja do zatwierdzenia rożnym instytucjom to GMINA JEST STRONA POSTĘPOWANIA. A pan jest niedouczonych radnym !!!! Panie Fischer, dlaczego pan jako radny dopuścił ze przez 2 ostatnie kadencje starosta Pajak i pańscy burmistrzowie Kosturkiewicz i Kolawinski nawet nie przygotowali dokumentacji na te inwestycje. O pozwoleniu na budowę na razie moga tylko marzyć . Oczywiście zwalają na wójta bo idą wybory a oni są z papierami w ciemnej d....e. Kombinuja jak moga aby oszukać opinie publiczną. Złej tancerce nawet majtki przeszkadzają . Każdy w Bochni juz głośno o tym mowi !!! Pamietam jak 15 lat temu wojt Lysy prosił wladcow miasta i powiatu aby budować wspólnie łącznik. Robił to bo ma wyobraźnię . No i dlatego ze gmina ma w pobliżu tereny przemysłowe. Pamietam ze wtedy nikomu nie przeszkadzała trasa na granicy miasta i gminy. Panowie Kolawinski Pajak, Korta - to budowlane cieniasy, ich sztandarowe inwestycje to skandal na sali w Lapanowie i klimatyzacja na Gazarisie !!! Panie Fischer. Gdzie jest "pana lodowisko" w Rynku ? Dobrze ze je panu wojt wybudował na Rajszuli w Proszowkach, ha, ha, ha !!! Ale łącznika za nieudolnego starostę i burmistrza wojt nie wybuduje.
paranoi ciąg dalszy

2014-02-21 14:30:28
jezeli burmistrz, starosta i marszałek nie chcą wersji łącznika w gorzkowie koło Blachstalu to po jaka cholerę wnioskują aby analizować ją jako jedną spośród trzech wersji???????? czy nikt nad tym nie panuje ?????. za wójtem nie przepadam ale tu zachowuje sie profesjonalnie. jego uwagi do ochrony środowiska są bardzo słuszne. ciekawe jak sie nazywa ten DYGNITARZ na krzeczowskiej od ktorego zaczęła sie awantura przed 7laty o zmianę trasy łącznika do autostrady . kto wie niech napisze.
Czy płacą za wazelinę?

2014-02-21 17:27:24
Czuję wazelinę, czuję wazelinę. Wójt Lysy profesjonalista. Ile płacą za wypisywanie takiego pierdulstwa.
Zlikwidujmy gminne dziadostwo

2014-02-21 17:37:13
Od lat jest wiadomo, że największą katastrofą dla bocheńszczyzny był czy jest układ BiZBR z gminą Bochnia jako osobno wykrojonym samorządem. działalność wójta Lysego była wiele razy na szkodę Bochni. Nikt nic do tej pory z tym nie zrobił. Kilka osób tylko próbowało - na palcach ich policzyć. Może czas napisać do władz do góry i zlikwidować tą kupę ..... dziadostwa?
Do Zosi

2014-02-21 19:20:20
Coś pokręciłaś. Czy tobie chodziło o to dlaczego projekty organizacji ruchu sa zlecane przez wykonawców powiatowych dróg najczęściej do jednej firmy ? Trzeba zapytać. Najlepiej kogoś z NIKu.
POŁĄCZYĆ MIASTO Z GMINĄ !!!!

2014-02-21 19:56:04
BARDZO DUŻO LUDZI W BOCHNI UWAŻA ŻE MIASTO POWINNO POŁĄCZYĆ SIE Z GMINĄ I PAN LYSY POWINIEN BYC BURMISTRZEM MASTA I GMINY. BEZ SENSU JEST ISTNIENIE DWÓCH URZĘDÓW, DWÓCH PRZEDSIĘBIORSTW WODNO-KANALIZACYJNYCH , DWÓCH FIRM AUTOBUSOWYCH ITD ITD. BOCHNIA WRESZCIE BĘDZIE MOGŁA ROZWIJAĆ SIĘ PRAWIDŁOWO. WOJT JERZY LEON DOBRZE ZNA SIĘ NA ROBOCIE SAMORZĄDOWEJ I JEST FACHOWCEM OD INWESTYCJI. U NIEGO W URZĘDZIE GMINY NIGDY NIE BYŁO ŻADNYCH AFER JAK W URZĘDZIE MIEJSKIM ALBO STAROSTWIE.
Do Zosi

2014-02-21 20:01:10
Coś pokręciłaś. Czy tobie chodziło o to dlaczego projekty organizacji ruchu sa zlecane przez wykonawców powiatowych dróg najczęściej do jednej firmy ? Trzeba zapytać. Najlepiej kogoś z NIKu.
Ale jaja !!!!!

2014-02-21 20:14:01
Dzisiaj okazało sie ze zarząd drog wojewódzkich który działa także w imieniu starosty i burmistrza wycofał swój wniosek o decyzje środowiskową na budowę łącznika. Może czuł ze gmina ma rację. Podobno ZDW złożył nowy wniosek i znowu są 3 warianty z ktorych jeden jest w Gorzkowie czyli u wójta. O co tu chodzi ? Czyżby wzięli sobie do serca argumenty wójta Jerzego Leona ?
urzędnik

2014-02-21 20:27:03
czytałem uważnie zażalenie wójta. on ma 100% racji. wszystkie warianty powinny byc rzetelnie porównane. chyba ze ktos chce forsować gorszą wersje zjazdu do autostrady a-4 bo chodzi o prywatne interesy ważnego dyrektora. to powinno zbadać cba i prokuratura.
Filip

2014-02-21 20:53:30
Dlaczego burmistrz i starosta znowu planują jedną z trzech wersji łącznika po terenie gminy ? Potem sie dziwią ze wójt ją forsuje. On jest fachowcem od inwestycji. W 3 zdaniach obnażył brak rzetelności w dokumentacji. Może burmistrz i starosta chcą mieć pretekst aby nie zrobic łącznika i zrzucić odpowiedzialność na wójta. Przez 8 lat nic nie zrobili.Teraz wylewają krokodyle łzy - to nie ja, to nie on, to Leon. Kolawińskiemu i Pajakowi nie pomoże, obaj przepadną w wyborach. Cała Bochnia wie jaka jest prawda.
parafianka

2014-02-21 22:25:21
Jeden wielki skandal! Wreszcie widać jak na dłoni, kto tu jest największym psujem, kto w Bochni jątrzy i dzieli ludzi. I nic tu wasze skomlenie, gminne pieski nie pomoże - ludzie już wiedzą, co to za gość jest ten Lysy A tu są jeszcze tacy, którzy próbują go lansować na burmistrza. Niech spróbuje, jak taki odważny, w tych wyborach, przekona się, co bochnianie myślą o nim. I to przekona boleśnie
Wójt do muzeum

2014-02-21 23:08:42
Wójt Lysy niech kury maca na starość by mu dobrze jajka niosły a nie nabija sobie głowy burmistrzowaniem. To nie są zawody geriatryczne. Po co Bochnia ma mieć burmistrza starego rzęcha. Jak ma ambicje to nich się zapisze na uniwersytet trzeciego wieku. Tam co najwyżej może pouzupełniać wiedze.
zobaczycie

2014-02-21 23:25:31
sprawa łącznika to polityczna śmierć lysego. Ten gostek nie ma co się w Bochni pokazywać
śmierć polityczna

2014-02-22 13:09:10
masz rację dlatego zastanawiam sie czy lysy wsadzi na swój stołek jakiegoś figuranta, bo on sam już nie ma szans nawet przy poparciu całych zatrudnionych rodzin i radnych, którzy odśnieżają drogi gminne, sprzedają materiały na gminne remonty, czy węgiel do gminnych jednostek. W tych wyborach najważniejsza będzie frekwencja. Wiec wszyscy, którzy chcą żyć w gminie, w której obowiązuje prawo, a nie łaska wójta, powinni iśc do wyborów i skreślić wszystkich, którzy są z nim powiązani.
PISIORY- SZKODNICY

2014-02-22 14:06:56
I KTO TO PISZE , ŚWIADKOWIE NAJWIĘKSZEGO ŚWIŃSTWA URZĘDNICZEGO W POWOJENNEJ BOCHNI !!!!! PISIORY SKUTECZNIE SABOTOWAŁY BUDOWĘ OBWODNICY W ŁAPCZYCY. ICH GWIAZDA BURMISTRZ BOGUŚ OPÓŹNIŁ DECYZJĘ ŚRODOWISKOWĄ I BYŁ PRETEKST DO SKREŚLENIA OBWODNICY Z PLANÓW INWESTYCYJNYCH GDDKIA. GDZIE WTEDY BYLI "SPRAWIEDLIWI" RADNI Z PIS ? WYRZUCENIE KOSTURKIEWICZA Z PIS-U NIE PRZYWRÓCI OBWODNICY W ŁAPCZYCY !!! JAKO STATUTOWI CHRZEŚCIJANIE ONI NIE WIDZĄ BELKI WE WŁASNYM OKU. WÓJT MA RACJĘ JEŻELI ZWRACA UWAGĘ NA KWESTIE TECHNICZNE BO SIĘ NA TYM ZNA . ŻADEN PISOWIEC NIE JEST BUDOWLAŃCEM
do śmierci

2014-02-22 14:14:10
który z wymienionych najwyższych urzędników samorządowych nie zawdzięcza swojego stołka panu lysemu : węgrzyn, pająk, wojciechowski, cholewa, kosturkiewicz, kolawiński " ?????????? odpowiedź poprawna - wojciechowski . śmierć polityczna dopadała ich gdy zaczynali robić na złość gminie i wójtowi. coś w tym jest...
Obserwator

2014-02-22 15:32:02
Czytam i widzę po niektórych wpisach, że komuś bardzo trzęsą się gacie! Ale to dobry znak - wytrzęsą się i nie będę już trząś Bochnią i gminnymi okolicami. I na taki moment już nie możemy się doczekać.
Paul

2014-02-22 15:36:10
Nowy łącznik od autostrady do ul.Brzeskiej lub dawnej E-4 (według pomysłów ich autorów), nie jest konieczny dla GMBochnia, z uwagi na fakt , że samochody do przewozów wielotonażowych, mogą dojechać do"Stalproduktu",BSAG, i stref przemysłowych zlokalizowanych przy ul.Partyzantów , od strony autostrady , a póżniej dotychczas wykorzystywanymi ciągami komunikacyjnymi . Bochni , niezbędnym jest wykonanie drogi "nad Rabą", z koniecznym w tym przypadku, zabezpieczeniem brzegów Raby od strony Proszówek i Damienic .
marzyciel

2014-02-22 16:41:40
Czekam chwili, gdy samorządy wokół Bochni będą współpracować dla dobra mieszkańców.Tylko najpierw Lysy musi zostać zdmuchnięty przez wyborców. Nie może być tak, że każda inwestycja zaczyna się od kłótni wywołanej przez Lysego. Dość już szkodnika !
jest nas wielu

2014-02-22 22:52:31
Lysy! - Bochnia zapamięta ci sprawę łącznika...
dyżurny

2014-02-23 01:21:41
Cała komenda śmieje się z Pająka , Kosturkiewicza i Kolwaińskiego bo minęło 8 lat i nie wybudowali łącznika według swojego pomysłu. Ich wersja położona jest na terenie miasta, tam gmina nie może ich powstrzymać. Jakby byli kompetentni to łącznik już dawno byłby wybudowany. Teraz szukają na kogo zrzucić winę. Większość ludzi w Bochni uważa że powinno się budować łącznik w Gorzkowie bo nie będzie niszczona ulica Brzeska i domy przed światłami. Protest Krzeczowa nie jest autentyczny bo podpisy zbierała żona dyrektora wydziału od Pająka, który tam mieszka.
Z Wiśnickiej

2014-02-23 02:22:34
te, dyżurny - za robotę się weź, a nie lej wazeliny lysemu. To i tak mu nic nie pomoże. Gościu w Bochni jest skreślony. Miarka się przebrała
nick

2014-02-23 08:54:50
połączyć miasto z gminą owszem, ale obecnego wójta wywieść na taczkach na śmietnik, za chore pomysły i przedsięwzięcia!!!! jakby miastowi nie widzieli, jak on się zachowuje i co wyczynia, czuje się ona jako Putin w Rosji, nie wolno nic na niego powiedzieć, nic się mu sprzeciwić, bo zaraz coś wymyśli, by człowieka ujajić.... a dlaczego bochnianin i reszta milczy?? bo są prolysowi, albo nie mogą się wypowiadać, by sobie nie zaszkodzić.... czekamy wyborów i zmądrzenia ludzi!!!!
do nicka-opluwacza

2014-02-23 09:35:00
Juz dawno CBA powinno zainteresować sie dlaczego przywódcy miasta i powiatowi dygnitarze zmienili trase łącznika !!!!!!!!!!!!! Nowa trasa jest dużo dłuższa i znacznie droższa. NAJGORSZE ŻE JEST TYLKO NA PAPIERZE !!!! O co tu chodzi ?????? Podobno protestował ktoś z Krzeczowa, niech ustalą kto podkręcał ludzi. Wiadomo , ze mieszkańcy ul.Krzeczowskiej SĄ OSZUKIWANI !!!!!! Pod oknami mają ogromny ruch samochodowy, nie ma ekranów akustycznych i chodnika w kierunku Uścia. Taki stan bedzie trwał jeszcze przez wiele lat !!!!!!., Pajak, Kolawiński, Pajor, Korta boja się aby ludzie ich nie rozliczyli za to ze przez 2 kadencje NIE PRZYGOTOWALI NAWET DOKUMENTÓW NA BUDOWĘ ŁĄCZNIKA !!!!!! Przecież nikt im nie przeszkadzał jezeli chcieli wybudować go na terenie miasta . Swoją niekompetencję (lenistwo?) próbują tłumaczyć ze im wojt przeszkadza. Gmina jezeli jest stroną postępowania ma prawo (powinna) przedstawić swoje racje. Tylko ktoś niekompetentny może robic z tego zarzut .............. Niku, "miastowi" mieszkańcy w większości zastanawiają sie dlaczego burmistrz i starosta chcą budować łącznik dłuższy i droższy niż planowano wcześniej. Interes 4 właścicieli posesji na Krzeczowskiej nie może zdominować interesu 30-tysięcznego miasta. Chyba ze ktos chce trwonic publiczne pieniądze . Mamy przykład na powiatowej inwestycji w Łapanowie i na hali Gazaris u burmistrza. Nie pozwólmy im na kolejne błędy.
Waldi do donicka

2014-02-23 10:10:52
znalazłem na jednym z portali archiwalny mapkę i artykuł opisujący 10 lat temu "starą" wersję łącznika k.blachstalu , na granicy 3 gmin w gorzkowie - popieraną wtedy przez miasto, powiat, gminę bochnia i gminę rzezawa . trasa jest prosta , nie niszczy ulicy brzeskiej i budynków mieszkalnych i usługowych wbochni////////// /////// ///////////// jednym ciągiem połączone są strefy przemysłowe m.bochni,gm.bochnia i gm.rzezawa /////////// //////////// //////////// //////////// stalprodukt ma tam super połączenie od strony-północno wschodniej ///////// ///////////////////// co takiego zdarzyło się później ze zmieniono koncepcję ? znowu prywata i urzędnicy którzy za tym stoją.
DO NICKA

2014-02-23 12:26:57
ZEBRALEM OPINIE MOICH ZNAJOMYCH KTO POWINIEN BYC BURMISTRZEM BOCHNI. WIEKSZOSC TWIERDZI ZE PAN LYSY. JA SĄDZĘ ŻE WÓJT WYGRAŁBY WYBORY W PIERWSZEJ TURZE. OBECNI KANDYDACI TO CIENKIE BOLKI.
Jerzy Lysy – kiepski polityk ,jeszcze gorszy samorządowiec ale za to beznadziejny gospodarz

2014-02-23 16:58:45
17 lutego br. na portalu Bochnianina ukazał się felieton samego Red Nacz-a pod wiele mówiącym tytułem ‘’Wypatrujac lidera cz.2.’’. Red-Nacz ze zdolnościami wrodzonymi biblijnym prorokom kreśli już 4 lata temu apokaliptyczna wizje dla bocheńszczyzny, a dalej w swych wywodach stwierdza że jedynyną przyczyną owej dziejowej klęski jest brak lidera jak nazywa’’ dobrego gospodarza’’ w osobie burmistrza .Rzewnie i rozpaczliwie lamentując z całym gromem Bochniaków jak starotestamentowcy upatruje nadejścia Mesjasza , który przyniesie miastu wybawienie.Dalej z komentarzy dowiadujemy się że tenże Wybawiciel się już narodził –cytuje –‘’jest dobry kandydat , fachowiec dużej klasy w branży samorządowej posiadający fajną wizje miasta ‘’ i że w bezmiarze cnót i zalet owego cudotwórcy jest jeszcze ta najważniejsza dla przyszłego lidera niewątpliwie że kocha muzykę ???.Dalej komentarze nie wychodzą z zachwytu nad przyszłymi posunięciami owego cudotwórcy - wyrzuci połowe urzędników , rozwiąże straż miejską - tak ten kandydat kiedyś powiedział- etc.etc.etc. a przy tym kocha muzykę . Jest jednak pewiem poważny problem z owym kandydatem- otóż jest tak nieznośnie skromną osobą ,że chyba nie zechce kandydować ????Cóż za porażająca skromność tego wybawcy – ale bądźmy dobrej myśli może da się do jakoś przekonać – dodają komentarze.Ale kim że jest ten Mąż Sprawiedliwy ten Pomazaniec w którego osobie same cnoty nadprzyrodzone i zalety siedzibę znalazły i jeszcze ma nadzwyczajne hobby- gra na akordeonie- tak ,tak to przecież nikt inny jak tylko – Jerzy LYSY -wszyscy to wiedzą !!!!.Panie Red-Naczu , odnosze wrażenie że to Pan tak sumiennie kadzi że dymem własnego kadzidełka się zaczadził a ów pański Mesjasz jak ten biblijny wjechał na Panu w kampanie wyborczą jak na osiołku.Ja wiem że wdzięczność nie jest cechą li tylko psów lecz również ludzi kulturalnych ale ludzie okazują ją z nieco odmiennej formie .Ale przejdźmy do rzeczy i przyjrzyjmy się nieco temu Mężowi Opatrzności niebios zesłanemu bocheńszczyżnie bo całe jego dotychczasowe działanie opiera na trzech podstawowych mitach doskonale pielęgnowanych przez jego samego jak Red- Nacz-a i zanalizujmy co nieco. Pierwszy mit – Lysy to dobry polityk- nie prawda – dobry polityk nigdy nie uprawia polityki samodzielnie – zdając sobie sprawę że samotnie niewiele może, szuka poparcia dla swych idei w jak najszerszym gronie bo ono jest jego siła. Lysy, na co może liczyć- na rade ubezwłasnowolnioną i garske wiejskich krzykaczy sterowanych przez mało inteligentnych sołtysów . Prowadzi wojnę podjazdowa z każdym który nie myśli tak jak on- wchodzi w konflikt z wojewodą by się nawet znaleźć w sądzie – sprawa Jerzy Miller i W. Woznicki vs. Lysy - finał- pomimo tak ‘’doskonałego’’ Tomczyka przegrana w NSA. Jeżeli nie może ugryźć inaczej to pisze jakieś paszkwile – sprawa wójt vs Starosta – wojował z byłym burmistrzem – wojuje i z obecnym .Mitem jest totalnym ale troskliwie pielęgnowanym jest to jakoby z racji starych powiązań resortowych miał niezwykłe znajomości w świecie.Człowiek ten boi się nosa za gminę wystawić bo jako ‘’czarna owca ‘’ z racji swych konfliktów co może wskórać .Jak w tamtym roku złożył wizytę wicemarszałek Ciepiela to Lysy nawet nie pojawił się tylko wysłał Bukowca .Może jest takim remizowym maczo z racji publiki ale żadnym politykiem.Oczywiste ze na takich ‘’dobrych koneksjach’’ traci gmina – nie ma dotacji , nie kasy na inwestycje .nie kasy w przypadku klęsk bo jest gmina pomijana na szczeblu województwa . Drugi mit- Lysy to dobry samorządowiec- nic bardziej bzdurnego- nikt tak jak ten człowiek nie sponiewierał tej idei –przecież to jego wójtowanie to same obietnice , którymi co 4 lata sprytnie poddaje wyborcom – czy tych ludzi nie wykorzystuje tylko w celach konfliktów których sam jest inspiratorem. Goni do prokuratury z doniesieniami na własnych mieszkańców - przykład z Brzeżnicy w sprawie petycji . Co to jest ta petycja – petycja to pisemne wyrażenie woli przez grupę ludzi skierowane do urzędu .Czy można z powodu wyrażenia swej woli w konstytucyjnym państwie być wzywamy do prokuratorów – można ale tylko w Bochni i tylko jak wójtem jest Lysy – daje to pod rozwagę ewentualnym wyborcom. Czy można dojśc do takiego absurdu by z powodu różnicy zdań pozbawiać kogoś biernego prawa wyborczego – za jego funkcjonowania można .Koronnym przykładem szkodliwości wójta są decyzje o opłatach adiacenckich a było ich chyba kilkanaście kolejno anulowane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie . Tym głupim posunięciem sam strzelił sobie ‘’samobója’ bo kto może uwierzyć w jego ‘’mocne plecy’ w województwie. Trzeci mit – Lysy to dobry gospodarz – raczej beznadziejny ignorant podstawowych prawideł rynku czego choćby przykładem są miliony utopione w hotelu ‘’Florian ‘’ okrzyknięte sztandarową inwestycją wójta, to są tysiące topione na operaty szacunkowe czy choćby na takich adwokatów jak Tomczyk na rozprawach w WSA i NSA . To publiczne pieniądze trwonione na jego własne wojenki celem udowodnienia jego własnych głupawych racji- czynił to świadom z premedytacja .Chory wizjoner z głową w chmurach – czy ktoś jeszcze pamięta awanturę w sprawie Cikowickich paru hektarów pastwisk – miał tam postać niemalże na europejską skale kurort wypoczynkowy z basenami , hotelami kortami-a co jest –można to zobaczyć .
Aleksander Dzięborowicz

2014-02-23 17:00:45
To gorącą woda ze źródeł termalnych tak pogrzała głowe wizjonera że wode z mózgu mu zrobiła - szkoda było tej całej awantury a ludzie dobrowolnie pozbyli się pastwisk.Jeszcze jeden przykład wizjonera pobawionego wyobrażani a zarazem nieudacznika –obwodnica Łapczycy - . Jeżeli mam wyrazić swój subiektywny pogląd na ten temat to życze nie tylko obwodnicy ale bezpośredniego polaczenia lotniczego Łapczycy z Nowym Jorkiem i Brukselą i jakbym mógł pomóc to z własnej kasy wyłożyłbym te brakujące 30 milionów – nie wiem ile chce dołożyć Lysy ale chyba jestem lepszy. Z zazdrością patrzymy na sąsiednie małe gminy które z dużo mniejszym potencjałem przemysłowym uporały się z takimi podstawowymi problemami jak kanalizacja a przeszły do budowy np. przyszkolnych miasteczek komunikacyjnych , placów zabaw czy ‘’ Orlików ‘’ – tu w bocheńskiej nie było nawet takiego w planach.Gmina Bochnia z bezradności i głupoty wójta w kolejnych rankingach schodzi do rangi zapapyziałego grajdołka. W swoim felietonie Red- Nacz stawia taką oto tezę w kontekście obecnego burmistrza – ‘’być przyzwoitym człowiekiem nie oznacza bowiem automatycznie bycia liderem ‘’ –jeśli miałby tą jego myśl rozwinąć to powiedziałbym tak- Bycie nieprzyzwoitym człowiekiem wykreśla automatycznie zostanie liderem – to w kontekście Pańskiego kandydata- no chyba ze chce się zostać hersztem bandy.
Aleksander Dzięborowicz

2014-02-23 17:14:03
Oba powyższe wpisy proszę potraktować jako jedno -z przyczyn technicznych zostały rozdzielone
Nienawiść skręca wrogów wójta.

2014-02-23 18:58:10
Ten literat z godz. 16.58, 17.00 i 17.14 jest rozchwiany psychicznie !!!! Rencista z kompleksami bo ZUS się nim interesuje albo politolog, który czuje że poniesie konsekwencje za narażanie budżetu powiatowego na milionowe straty !!! Albo razem piszą ... Dla nich Lysy niedobry i wszyscy którzy go popierają - Stodolny, Bochnianin, Moja Bochnia, Itd itd . Wójt Lysy jest niedobry bo pogonił Woźnickiego ktory przeszkadzał gminie przy kanalizacji. Jest niedobry bo skutecznie wyautował marszałka Ciepielę gdy tamten kombinował z POsłami jak nie wpuścić TIRów na autostradę . Wójt jest złym politykiem bo jako jedyny publicznie zażądał od wojewody Millera aby przywrócić powiatowe dyspozytornie pogotowia zlikwidowaną przez niego w ramach POszczędności. Czy to zbieg okoliczności ze te wszystkie "asy" są z Platformy Ob ?! I jeszcze Lysy jest złym gospodarzem bo sprzedał na przetargu zadłużone łąki w Cikowicach za 2mln 140 tys zł (wtedy gdy Urban kupił wiekszość Uzdrowisko Kopalnia Soli za 2mln 88 tys zł). Wg dużej części mieszkańców Florian będzie świetną siedzibą Urzędu Miasta i Gminy po połączeniu - o ile mieszkańcy obu samorządów zadecydują o tym w referendum . I burmistrzem na pewno nie bedzie Kosturkiewicz, Cholewa, Korta, Kolawinski, Kosturkiewicz ani Fischer. Amen.
Nienawiść skręca wrogów wójta.

2014-02-23 18:58:14
Ten literat z godz. 16.58, 17.00 i 17.14 jest rozchwiany psychicznie !!!! Rencista z kompleksami bo ZUS się nim interesuje albo politolog, który czuje że poniesie konsekwencje za narażanie budżetu powiatowego na milionowe straty !!! Albo razem piszą ... Dla nich Lysy niedobry i wszyscy którzy go popierają - Stodolny, Bochnianin, Moja Bochnia, Itd itd . Wójt Lysy jest niedobry bo pogonił Woźnickiego ktory przeszkadzał gminie przy kanalizacji. Jest niedobry bo skutecznie wyautował marszałka Ciepielę gdy tamten kombinował z POsłami jak nie wpuścić TIRów na autostradę . Wójt jest złym politykiem bo jako jedyny publicznie zażądał od wojewody Millera aby przywrócić powiatowe dyspozytornie pogotowia zlikwidowaną przez niego w ramach POszczędności. Czy to zbieg okoliczności ze te wszystkie "asy" są z Platformy Ob ?! I jeszcze Lysy jest złym gospodarzem bo sprzedał na przetargu zadłużone łąki w Cikowicach za 2mln 140 tys zł (wtedy gdy Urban kupił wiekszość Uzdrowisko Kopalnia Soli za 2mln 88 tys zł). Wg dużej części mieszkańców Florian będzie świetną siedzibą Urzędu Miasta i Gminy po połączeniu - o ile mieszkańcy obu samorządów zadecydują o tym w referendum . I burmistrzem na pewno nie bedzie Kosturkiewicz, Cholewa, Korta, Kolawinski, Kosturkiewicz ani Fischer. Amen.
Stan

2014-02-23 19:29:46
Ten gość, który pisał o 18:58 ewidentnie ma jakąś deprechę, czuć że trzęsąca d..a gacie mu rozrywa. В чем дело?
tomek ?

2014-02-23 20:27:56
zastanawiam się kto jest autorem wpisu kończącego się na AMEN i zauwaźyłem źe on na burmistrza nie wykluczył Całki - zapowniał czy ...sam pisał ?
sprawdziłem

2014-02-23 22:27:29
zrobiłem krótką sondę, czy ludzie wiedzą, kto mąci w sprawie łącznika? Oczywiście niewielu, bo niewielu się tym interesuje. Gdy powiedziałem o odwołaniach lysego, skutecznie utrudniających wydanie stosownych pozwoleń, niejedno ciężkie słowo poleciało pod adresem tego jegomościa. LYSY JEST W BOCHNI SKOŃCZONY
Darek

2014-02-24 08:13:47
Zapytaj ludzi na rynku co myślą o budowie ronda na Brzeskiej koło świateł ktore ma byc podniesione o 6 metrów (!) . Prawie 20 budynków do wyburzenia . To idotyzm . Wiadukt ma być budowany NA BAGNACH za domem ogrodnika. Ten łącznik bedzie aż o 500 m DŁUŻSZY i o 20 milionów DROŻSZY niż w poprzedniej wersji, ktora obowiązywała od 30 lat ! Ale jezeli Pajak z Kosturkiewiczem i Kolawinskim bardzo chcieli właśnie tak budować to dlaczego stracili 2 kadencje I NIC NIE ZROBILI ? Teraz pali się im pod d....ą bo zbliżają się wybory a ich łącznika nie ma . Ludzie ich zagryzą, nawet gdyby zwalali na biskupa albo na Putina.
gratulacje dla Pana Tomka

2014-02-24 08:32:22
Jezeli Pan napisał wpis o 18.58 to gratuluję bo ja tez myślę tak samo. Byłby Pan juz drugi po Rzepeckim z ludzi kręgu władzy powiatowej, którzy doszli do tych samych wniosków jak wójt Lysy. On mówił o tym na sesji w starostwie już dawno temu. Z tym ze niestety wg znanych mi opinii Pan nie ma najmniejszych szans na burmistrza, podobnie jak wymienieni o 18.58 przez Pana osobnicy.
Stanislaw

2014-02-24 09:30:33
Właśnie Lysy co jest z tymi uzdrowiskami w Cikowicach? Obiecałeś, że z mojego pola zrobisz kopalnię złota, jo żem dla ciebie całą trzodę chlewną spieniężył. Telefonu nie odbirosz, kontakt się urwoł.
do " nienawiść skręca wrogów wójta "

2014-02-24 11:03:18
Na poparcie mądrości i odwagi Pana Wójta przytoczę cytat z twojego komentarza " Jako jedyny publicznie zażądał od wojewody Millera , aby przywrócić powiatowe dyspozytornie pogotowia zlikwidowaną przez niego ..." NO TAK ZAŻĄDAŁ !!! i co ? Miller się go wystraszył ? Posłuchał go ??? NO NIE !!! Chociaż podobno jest ulubieńcem Pana Wojewody . Ot , skuteczny samorządowiec !! A dalej z twojego komentarza " Wg dużej części mieszkańców Florian będzie świetną siedzibą Urzędu Miasta i Gminy po połączeniu" . Ot strateg !! Ale puki co szczury się tam migdolą i nim dojdzie do połączenia Miasta i Gminy Bochnia podgryzą całą budę , która runie z hukiem ku uciesze gawiedzi . I zasiądziesz na zwałach gruzu i zapłaczesz, zabeczysz . Taki będzie skutek twojej polityki ! Ci których teraz wyśmiewasz i opluwasz dostanę kolki od śmiechu . I chociażbyś 1000 razy " druknął " ten wyblakły w treści komentarzyk , to ludziom w głowach nie zamieszasz , już cię znają już ci nie wierzą już cię mają dosyć !!! . I dalej z twojego rozpaczliwego komentarzyku - " Skutecznie wyautował marszałka Ciepielę , ło Jeżu co za odwaga , istny gieroj !!!! Wiesz co ? Martwię się o ciebie , bo ślęczysz przed " kompem " i wypatrujesz " wpisów " , aby natychmiast reagować i kąsać . ALE NIE MUSISZ TEGO LECZYĆ , tobie po prostu już nic nie pomoże . AMEN , AMEN , AMEN !!!!
1939

2014-02-24 13:39:32
W Bochni dobrze czują sie ,,szkodnik pospolito publiczny" i różnej maści politycznej wazeliniarze i karierowicze. w
Antek

2014-02-24 13:58:52
Nie jestem z Bochni i tych waszych kłótni nie rozumiem ale PO w powiecie to porażka. Z kim nie rozmawiam to każdy już ma dość tych kłótni po gminach z powiatem. Tym razem PO przegra z kretesem...
Bzyy

2014-02-24 14:02:02
W Trzcianie też już mają dość, szkoda że Kukla przeszedł na stronę Pająka. Dzięki takim ludziom Pająk wygrywa wybory.
do Bzyy

2014-02-24 15:55:00
No i o to chodzi !!!!
treed

2014-02-24 18:47:45
Nie bardzo mi się che tutaj czytac o co chodzi, ale po dzisiejszym kontakcie twarz w twarz z Waszym Wójtem - to tragedia!!! Nie dość, ze głupi jak but z lewej nogi, to na dodatek nie da sobie wytłumaczyć zasady działania krzesła rozkładanego. Jak już połapał się (prawdopodobnie), ze pluł sie bezpodstanie, to znalazł zupełnie inny pomysł na poparcie swoich racji - groźby i na dodatek bezpodstawne. Ale co ciekawe - ręce opadają jak traktuje ludzi w tym i pracowników. Dlaczego go tak tolerują w Gminie? - tego nie wiem. Ale niech Bóg ma Gminę Bochnia w opiece - jak się skończy unijna kasa.
po sprawie łącznika

2014-02-24 19:15:00
Już po Lyyyyyyyysym:)
ŻUL TOSIEK

2014-02-24 19:28:16
O LEONIE - NASZ ŁASKAWCO I OJCZULKU NAJDROŻSZY - NIE ODWRACAJ GNIEWNIE SWEGO ZATROSKANEGO OBLICZA OD NAS WIERNYCH TOBIE - BĄDŹ NAM PRZEWODNIKIEM I WYBAWCĄ W TRUDNYCH CZASACH CHAOSU I UDRĘKI - O LEONIE BŁAGAMY - ZOSTAŃ NASZYM BURMISTRZEM - AMEN- ŻULE I ŻULIKI CAŁEJ BOCHNI
KISS DO TEGO POWYŻEJ

2014-02-24 20:55:13
Właśnie parę godzin temu "żule i żuliki" z Majdanu przejęły władzę na Ukrainie. W Bochni ludzie oczekują na podobny scenariusz w starostwie.
do treda

2014-02-24 21:00:59
pachnie mi to rozczarowaniem ze nie mogłeś wcisnąć ciemnoty jednej z gminnych instytucji. szkoda ze w miescie nie mamy burmistrza ktory trzymałby "za buzię" miejski służby .
JA TEZ DO TREDA

2014-02-24 21:09:33
CZŁOWIEKU, NIE WIESZ O CZYM MÓWISZ !!!! TE RZECZY KTORE DOPIERO TERAZ BUDUJĄ GMINY NA PRZYKŁAD ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W GMINIE BOCHNIA ZROBIONO WIELE LAT TEMU JAK KRYTY BASEN, 10 SAL GIMNASTYCZNTCH, WIEKSZOŚĆ KANALIZACJI . NAWET KOLEKTORY SŁONECZNE NA PŁYWALNI WÓJT ZAMONTOWAŁ ZANIM POLSKA WESZŁA DO UNII.
Łabiok

2014-02-24 21:29:18
Prawda jest taka że jakby Lysy nie załatwił wpuszczenia tirów na A4 to do dzisiaj ciężkie auta jeździłyby przez środek Łapczycy. Tarnów z Ciepielą, Augustynową, Wardzałą, Scigałą i resztą platfusów przegrał z naszym wójtem. Gość ma charakter. Pamiętamy jak Kosturkiewicz i jego kumple blokowali przygotowania do budowy obwodnicy Łapczycy. Dopiero wojewoda musiał przyjechać do Bochni i przekonywał ich aby odpuścili. Przez nich straciliśmy cały rok i w efekcie całą obwodnicę.
Onufry

2014-02-25 10:32:13
Hiobowa wieść o niekandydowaniu Leona na burmistrza Bochni smutkiem i zadumą okryła całą gmine . Jak doniesiono z miejscowości Pogwizdów od tamtejszy gospodyń , kury przestały nieść , a w Proszówkach krowy ucięły mleko - straty liczone są w tysiącach .Jak oficjalnie doniesiono kilku miejscowych sołtysów któryś dzień z rzędu topi swą niewypowiedzianą rozpacz w ogromnych ilościach alkoholu, a jeden usiłował w akcie desperacji popełnić samobójstwo - próba nieudana - zapowiedział następne. Pewien inseminator a bliski przyjaciel wójta na tą wieść popadł w taką zadumę ze 5 dzień nie wykonuje obowiązków służbowych - z tej przyczyny tabun oszalałych krów blokuje trasę A- 4 w Łapczycy , szukając ujścia swym naturalnym aczkolwiek niecnym popędom .O innych tego typu przypadkach będziemy informować na bieżąco.
parafianka

2014-02-25 19:34:13
Do gminnych przydupasów, których tu pełno: wytłumaczcie mi jedną rzecz, jak to jest, ze tylu już było w Bochni burmistrzów, niektórzy zostali nimi nawet wskutek zakulisowych działań Lysego, ale jeszcze nie było takiego (z obecnym włącznie) który kończyłby urząd nie pokłócony z wójtem Bochni. To ja się pytam - czy wszyscy burmistrzowie Bochni, co do jednego, to kłótnicy, czy może Lysy jest typem, z którym normalnie nie da się współpracować? Ciekawe, co na to mi odpowiedzą gminne kundelki
dredd

2014-02-25 22:19:12
Pająk trzepie porami przed wyborami, jeździ po ludziach i prosi o kandydowanie, ale podobno coraz więcej mu odmawia. Nawet Kryształy które wymyślił i przekupienie kilku obecnych radnych nie pomoże mu w wyborach. ma przeciwko sobie PIS, PSL, Rzepeckiego, Bochnie i Ziemię Bocheńską... Koniec Jacuś kariery. Czas wracać na świetlicę...
do parafianki

2014-02-25 22:21:55
jak sama zauwazylas burmistrzowie sie zmienia a wojt w gminie wygrywa wybory juz 3 albo 4 raz po rzad wniosek prosty bochnia nie ma szczescia do dobrego gospodarza za to gmina jak widac ma
do Onufrego

2014-02-25 22:23:02
napisz nam Onufry cos nowego co tam ciekawego na kamieniach brodzinskiego
Kamienie

2014-02-26 08:37:27
Starosta przestał nas odwiedzać. Może to przez lokalnych paparazzi. Ale trzeba przyznać ze film był udany.
gejczyn

2014-02-26 10:17:43
gościu chyba tematy pomyliłeś, jakie kamienie Brodzińskiego? pierdoolnij się w łeb esesmanie z Łapczycy.
olo

2014-02-26 13:50:54
Jaki film gdzie go można zobaczyć ?
parafianka

2014-02-26 22:43:53
o, jeden kundelek się odezwał. Ino... nie odpowiedział na temat. To w sumie normalne - jak się nie ma argumentów to się plecie farmazony w rodzaju, "mamy najlepszego wójta, bo rządzi przez 4 kadencje" W Korei Płn. i na Kubie jeden facet też potrafił rządzić 50 lat...
do parafianki

2014-02-27 00:53:27
nie widzisz różnicy ? prezydenta w korei płn albo na kubie nie wybiera się w demokratycznych wyborach !!!!! a wójta wybierają ludzie w bezpośrednich(!) wyborach
abc

2014-02-27 08:09:32
A starostę wybierają radni, odchodząc nawet ze swojej partii za cenę stołka ! Taka jest rzeczywistość.
Przemek

2014-02-27 11:33:58
Należy sprawdzić kto jest właścicielem odpowiednich działek w różnych wersjach łącznika.
parafianka

2014-02-27 22:35:53
jak się chodzi po gminie Bochnia to co chwila można znaleźć analogie z Koreą - ten sam poziom zastraszenia z jednej i ogłupienia ludzi z drugiej strony
DO PARAFIANKI

2014-02-27 23:28:08
JEŻELI W CHODZENIU GMINA TAK CI PRZESZKADZA TO PO PROSTU PO NIEJ NIE CHODŹ. MOŻESZ JEŹDZIĆ !!! ALE JEŻELI JESTEŚ NAUCZYCIELEM Z MIASTA TO PRĘDZEJ W GMINIE ZNAJDZIESZ PRACĘ, NAWET BURMISTRZ KOLAWIŃSKI MUSI TO PRZYZNAĆ. JEŻELI STAWIASZ DOM TO W GMINIE PRĘDZEJ ZAŁATWISZ PAPIERY
Do Przemka

2014-02-28 17:54:25
Wg mnie trafiłeś w sedno ! Trzeba sprawdzić kto kupił sobie 7 lat temu działkę na trasie nowej wersji łącznika. I jeszcze kto ważny mieszka przy starej wersji tej drogi, przez co zmienili trasę. Dzięki tym panombedzie g...o a nie łącznik .
mieszkanka gminy

2014-02-28 20:01:33
Matoły ! piszecie dyrdymały o Lysym , jednak zauważcie , jak rozbudowana jest infrastruktura we wszystkich wsiach w gminie i porównajcie z sąsiadami gdzie dopiero zaczynają wodociągowanie - to zasługi opluwanego szkodnika Lysego. Wacek wraz z panią z Gierczyc i reszta bandy zastanówcie się , niebawem będzie wielki post a ewangelia mówi : nie czyń drugiemu co tobie niemiłe.
nauczyciel z gmiy

2014-03-01 02:01:34
"JEŻELI JESTEŚ NAUCZYCIELEM Z MIASTA TO PRĘDZEJ W GMINIE ZNAJDZIESZ PRACĘ" -koń by się uśmiał, z kogo chcesz zrobić wała? Mam ci przypomnieć ostatnie akcje ze szkołami w gminie?
do "nauczyciela"

2014-03-01 22:22:04
Udajesz idiotę czy tylko kłamiesz ? Kilkuset nauczycieli z miasta ma pracę w gminnych szkołach . Mimo demograficznej mizerii gmina Bochnia nie zlikwidowała przez 20 lat ani jednej szkoły !!!! Taka jest prawda !!!! Najlepszym dowodem - Stefan Kolawinski, nauczyciel wf w gminnej szkole w Proszowkach, oddelegowany do pracy samorządowej . Podobno jest burmistrzem gdzieś w powiecie bochenskim, ale nie ma żadnych osiągnięć wiec nie pamietam gdzie. Działajac razem z niejakim Pajakiem (świetlicowym z Rzezawy, na razie pełniącym funkcje starosty) próbują bez powodzenia wybudować łącznik z miasta do A-4. Uczepili sie idiotycznej trasy i forsują ją z niewiadomych(?) powodów. Ponieważ nie potrafią nawet ruszyć z pozwoleniem na budowę a wybory tuż tuż wiec obaj zrzucają winę na wójta, ktory od dawna pokazuje opinii publicznej merytoryczne błędy tej wersji łącznika.
Paul

2014-03-02 12:14:57
Miasto przekazało Uchwałą Starostwu, drogi gminne , po którychj ma przebiegać łącznki autostradowy w wersji Starostwa . Tak więc, czas zakończyć temat tego rozwiazannia komunikacyjnego , jako niezbednego dla Miasta . Wnioskujacym za wprowadzeniem takiego połączenia biegnacego drogami powiatowymi(jak Uchwała sie uprawomocni) będzie Powiat , który bedzie musiał wesprzec finansowo , realizowana w przyszłości inwestycję ;
Paul do Paula

2014-03-03 23:23:56
Podobno znowu marszałek, burmistrz i starosta przygotowali 3 wersje z ktorych jedna biegnie przez ..tereny gminne. To jakaś paranoja !!! Potem bedą dziwić sie ze gmina jako strona postępowania i wniesie swoje uwagi albo sprzeciw. Czy ktos nad tym panuje, jest tam projektowane ? Wg mnie nikt .
UWAGA

2014-03-04 19:39:03
Jechałem dzisiaj o godz 18 koło urzędu gminy i widziałem że się świeci światło - myślę że to ten ''wysokiej klasy fachowiec'' komuś t....k obsmaryje
UWAGA

2014-03-04 19:39:03
Jechałem dzisiaj o godz 18 koło urzędu gminy i widziałem że się świeci światło - myślę że to ten ''wysokiej klasy fachowiec'' komuś t....k obsmaryje
sprzątaczka do UWAGA

2014-03-04 21:00:40
Prawda że świeciłam światło ale po ciemku nie da się sprzątać. O 20-tej zgasilam i poszłam do domu TY ZBOCZONY PODGLADACZU Z NAPRZECIWKA.
Paul

2014-03-05 07:48:58
Witaj" blizniaku"- z tym ,że ja piszę o faktach (podjęta uchwała RM) a Twoje pisanie zaczyna sie od "podobno";
Detektyw Bąk

2014-03-05 12:51:34
No to prawda, że pokój wójta trzeba sprzątać i wietrzyć po godzinach, zapewne wójtowi trzęsą się gacie. Przyjdzie jeszcze pora na pranie brudów.
podobno

2014-03-05 14:54:40
podobno pan wójt nie dał zgody na wybudowanie 100 m chodnika w Cerekwi , tuż przy przedszkolu i kościele ?
do podobno

2014-03-05 22:10:23
nie podobno ale na pewno. No a jak mógł dać, wtedy runie mit o tym, że tylko on działa dla dobra ludzi i ich bezpieczeństwa.
podobno

2014-03-06 18:34:53
podobno ten krótki chodnik w Cerekwi miał byc kiełbaską wyborczą dla pro-Pajakowej radnej Ignacykowej ktora pochodzi z tej wsi !!!!! na pewno w tym miejscu za parę miesięcy gmina bedzie budować kanalizację !!!!! powiatowi bonzowie nie liczą sie z publicznymi pieniędzmi ktore zostaną zmarnowane gdy trzeba bedzie rozkopać nowy chodnik !!!! wystarczy sprawdzić jak marnowali setki tysięcy złotych w Lapanowie.
Gucio

2014-03-06 23:14:51
Trzeba byc arcydraniem aby po 7 latach olewania tematu chodnika w Cerekwi proponować ludziom okawałeczek chodnika właśnie teraz gdy ludzie i gmina maja tam budować kanalizację. Czemu teraz ? No bo zbliżają sie wybory i na chama trzeba szukać zasług dla politycznych kumpli i kumpelek.
REKLAMA