Turystyka/Historia

Cmentarze wojenne trzech cesarzy (III)

Cmentarze wojenne trzech cesarzy (III)

Drugi znaczący odcinek frontu i równoległa z odcinkiem Rajbrockim faza bitwy na bocheńszczyźnie, rozegrała się w rejonie Sobolowa i wzgórz na wschód od Stradomki, między Polanką a Rabą.  Dramatyczne walki, które się tu trwały w dniach 7 – 10 grudnia 1914 r. pozostawiły po sobie kolejne cmentarze. Ciągi wzgórz, które stanowią dziś malownicze punkty widokowe, stały się w owe dni miejscem zaciekłych szturmów i nie mniej uporczywej obrony walczących ze sobą stron. Czytaj więcej...

komentarze (0) piątek 09 marca 2012 18:00:30

Cmentarze wojenne trzech cesarzy (II)

Cmentarze wojenne trzech cesarzy (II)

Wraz z aparatem fotograficznym i mapą1 powędrujmy teraz wzdłuż frontu wspomnianej „operacji łapanowskiej” szlakiem cmentarzy wojennych, podziwiajmy napotkane kompozycje krajobrazowe i unikalną ich architekturę. Odczytajmy cmentarne inskrypcje, a gdzie to możliwe i nazwiska poległych żołnierzy, wśród nich jest wiele nazwisk o polskim brzmieniu.
Czytaj więcej...

komentarze (0) piątek 09 marca 2012 17:58:28

Cmentarze wojenne trzech cesarzy (I)

Cmentarze wojenne trzech cesarzy (I)

Grudzień roku 1914 przyniósł ma ziemie Małopolski chaos wojny, wojny nazwanej później I-szą wojną światową, wojny zapoczątkowanej przez europejskie mocarstwa: Rosję Niemcy i Austrię. Wszystkie walczące w tej wojnie narody, złożyły swoją wielotysięczną mierzoną żołnierską śmiercią daninę krwi. Choć bezimienni (w większości) bohaterowie spoczywają teraz na wielu nekropoliach, to łączy ich jedna, wspólna mogiła – cmentarz wojenny.
Czytaj więcej...

komentarze (0) piątek 09 marca 2012 17:57:00

Na Szlaku Architektury Drewnianej (III)

Na Szlaku Architektury Drewnianej (III)

Wędrówka po bocheńszczyźnie kończy się w Lipnicy Murowanej, niezwykłym miasteczku osnutym legendami, zastygłym niemalże w średniowiecznej postaci, którego zabytki są prawdziwymi perłami Szlaku Architektury Drewnianej. Lipnica mimo iż z nazwy jest Murowana, to swoją sławę zawdzięcza obiektom drewnianym. Niewątpliwie najbardziej znanym i podziwianym wśród nich jest kościół św. Leonarda. Czytaj więcej...

komentarze (0) piątek 09 marca 2012 17:50:57

Na Szlaku Architektury Drewnianej (II)

Na Szlaku Architektury Drewnianej (II)

Region Pogórza Beskidzkiego - jest to obszar, gdzie jeszcze zachowało się wiele drewnianego budownictwa, widać go w miarę powszechnie. Wiejskie domostwa – mieszkalne i gospodarskie, swą architekturą doskonale wpisują się w łagodny, pogórski krajobraz. Ale o ciągu Szlaku Architektury Drewnianej Pogórza, jego atrakcyjności, świadczą przede wszystkim zabytki architektury sakralnej. Są doskonałym przykładem przetrwania tradycji drewnianego budownictwa i sztuki ciesielskiej oraz nawarstwień kulturowych mijających wieków. Czytaj więcej...

komentarze (0) piątek 09 marca 2012 17:47:43

Na Szlaku Architektury Drewnianej (I)

Na Szlaku Architektury Drewnianej (I)

Na ziemiach Małopolski, a zwłaszcza w obszarze Pogórza Karpackiego przetrwało wiele architektonicznych śladów budownictwa drewnianego z minionych czasów. Ich wdzięk kompozycyjny i krajobrazowy, wartości kulturowe i turystyczne zdecydowały o zaistnieniu oryginalnego szlaku wiodącego wzdłuż tych unikalnych zabytków sztuki. Czytaj więcej...

komentarze (0) piątek 09 marca 2012 17:45:37

Skalne grzyby na Pogórzu Wiśnickim

Skalne grzyby na Pogórzu Wiśnickim

Wśród różnorodnych form ostańców skalnych, którym siły przyrody nadały kształty, wyróżniają się skałki o charakterystycznej postaci grzyba. Do złudzenia przypominają znacznie mniejsze, prawdziwe grzybie owocniki. Ich kamienne kapelusze i trzonki wypreparowane zostały w skalnym karpackim podłożu. Grzyby te nie rosną (z wyjątkiem jednego), a wprost odwrotnie, kurczą się ustawicznie pod działaniem procesów wietrzenia selektywnego.
Czytaj więcej...

komentarze (0) piątek 09 marca 2012 17:41:39

Wąwozy

Wąwozy

Kolejna z prezentacji krajobrazu bocheńszczyzny dotyczy niewielkich, dolinnych form terenu zwanych wąwozami. Według definicji wąwóz jest doliną suchą o wąskim dnie, a zboczach stromych i często urwistych. (fot. 0) Czytaj więcej...

komentarze (0) piątek 09 marca 2012 17:39:14

Wodospady, szypoty i bystrza

Wodospady, szypoty i bystrza

Rzeki i potoki północnej części powiatu bocheńskiego są ciekami nizinnymi, spadek ich wód jest niewielki, a ich nurt przy normalnym stanie wód leniwie przemieszcza się w obrębie koryta. Znacznie odmiennie prezentują się potoki obszaru Pogórza Karpackiego. Ich nurt w większości jest pospieszny z racji ich większego spadku, a gdzie podłoże skalne ogranicza im siłę drążenia, tworzą się wodospady, szypoty i bystrza.
Czytaj więcej...

komentarze (0) piątek 09 marca 2012 17:36:55

Obszary i obiekty chronione

Obszary i obiekty chronione

Rozpoczął się na dobre wycieczkowy sezon turystyczny, stan pogody i zaawansowania rozkwitu przyrody przymusza wręcz do podjęcia wypadów za miasto. Dodatkową zachętą staje się kilka najbliższych, wolnych od pracy dni, tzw. „długi weekend”. Na ten czas proponujemy odwiedzić i poznać zasoby przyrody na bocheńszczyźnie. Czytaj więcej...

komentarze (0) piątek 09 marca 2012 17:30:23

« Nowsze  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Starsze » 

REKLAMA

Zobacz wszystkie