Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-07-01 13:04:21 przez system

Radni przyjrzą się sytuacji w MDK i Kronice Bocheńskiej

Prokuratura nie zajmie się sprawą byłej dyrektor MDK

Na czerwcowej sesji Rady Miasta wróciła sprawa sytuacji w bocheńskim MDK. Radnych interesowało jak prokuratura odniosła się do zarzutów stawianych Katarzynie Matei oraz rozliczenie finansowe Kroniki Bocheńskiej.

Przypomnijmy: 29 maja b.r. z funkcji dyrektora MDK w Bochni została odwołana Katarzyna Mateja. Odwołanie nastąpiło w wyniku oskarżeń o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, którego była dyrektor miała się dopuścić, a które wykryte zostało w czasie kontroli dokonanej przez Urząd Miasta. Władze miasta poinformowały o sprawie prokuraturę oraz rzecznika dyscypliny finansów publicznych, a burmistrz postanowił o zwolnieniu dyrektora MDK. W ostatnich dniach prokuratura zdecydowała jednak o niewszczynaniu postępowania przeciwko Katarzynie Matei.

Do sprawy w czasie sesji wrócili radni PiS, a Mark Całka złożył interpelację o następującej treści:
Proszę o informację jak prokuratura potraktowała złożony wniosek, bo pojawiają się informacje że prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Proszę też o udostępnienie protokołu kontroli i zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy z czynności przeprowadzonych w MDK oraz treści wystąpienia do rzecznika finansów publicznych – czytamy we wniosku.

W odpowiedzi burmistrz stwierdził, że choć wniosek został przez prokuraturę odrzucony, Urząd Miasta złożył zażalenie na tę decyzję. Owszem, prokuratura odstąpiła od kontynuowania wyjaśnienia sprawy dotyczącej wydatków z budżetu poczynionych przez byłą panią dyrektor. Zostało złożone zażalenie do prokuratury, ponieważ nie zostały uwzględnione podczas rozpatrywania całości sprawy pewne aspekty, które w zupełnie innym świetle tę sprawę stawiają - komentował S. Kolawiński.

Sytuacji w MDK, a dokładnie w Kronice Bocheńskiej dotyczyła druga interpelacja radnego Całki, który zwrócił się o dokonanie rozliczenia finansowego pisma.

Proszę o szczegółowe rozliczenie działalności Kroniki Bocheńskiej za okres 1.01.2010 -31.05.2012. W szczególności proszę o sprawdzenie dochodów pisma w układzie miesięcznym ze sprzedaży i z reklam, gdyż docierają do mnie informacje o trudnościach w ściąganiu należności od reklamodawców. Czy występują w tym zakresie opóźnienia, jeśli tak to jakie, od kogo i na jakie sumy? I jakie podjęto kroki w celu ściągnięcia zaległych wpłat. Proszę również o podanie nakładów miesięcznych osobno wyprodukowane, osobno sprzedane. Po stronie wydatków proszę o podanie osobno kosztów osobowych i bezosobowych w układzie miesięcznym, Proszę też o udzielenie informacji na następujące pytania: Czy prawdą jest, że pracownicy Kroniki Bocheńskiej pobierają dodatkowe wynagrodzenia za publikowane materiały tzw. wierszówki, oraz za publikację zdjęć? Jeśli tak, to czy były przeprowadzane działania kontrolne w tym zakresie? – czytamy w nterpelacji.

Czytaj także: 13 kontroli w MDK