Kategoria: Felietony / opinie
Opublikowano: 2020-10-11 16:16:22 przez Czas2012

Covid-19 – nie taki groźny jak go malują

Nikomu nie życzymy by znalazł się pod respiratorem. Nikomu również nie życzymy by z powodu sztucznie dmuchanej paniki i mało zrozumiałych decyzji rządu musiał zamykać firmę, zwalniać ludzi, odchodzić od zmysłów, stracić dorobek życia czy podejmować decyzję o emigracji.

Pierwszy przypadek zakażenia się w Polsce wirusem Covid-19 miał miejsce w marcu tego roku. Przypadek ten pociągnął za sobą całą lawinę zdarzeń. Każdy przez to przechodził: izolacja i zamknięcie w domu, zamknięta duża cześć rynku pracy, zamknięte kina, teatry, muzea, zatrzymane autobusy, uziemione samoloty, zamknięte szkoły, ograniczona dostępność placówek zdrowia, szpitale przekształcane na zakaźne, wyjątkowa sytuacja w domach pomocy społecznej, media nakręcające panikę i strach do granic możliwość, policjanci śpiewający pod balkonami, zamknięte lasy itd…. Od wspomnianej daty minęło jednak ponad 7 miesięcy i jakieś wnioski możemy już wyciągnąć. O Covidzie czy coronawirusie i całej pandemii z perspektywy tego czasu można już coś powiedzieć.

Wchodząc dziś (11.10.2020) na stronę Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej możemy tam przeczytać o aktualnej liczbie zakażeń, izolacji, hospitalizacji czy ilu ludzi wyzdrowiało. W niedzielę 11 października widnieją tam następujące informacje:

Zakażonych – 582 osób
Izolacja –89 osób
Hospitalizacja – 11 osób
Ozdrowieńcy - 444 osób
Zgon - 38 (w tym 30 COVID-19)

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

Miasto Bochnia– 155
Gmina Bochnia- 58
Gmina Drwinia – 197
Gmina Lipnica Murowana – 17
Gmina Łapanów – 20
Gmina Nowy Wiśnicz – 59
Gmina Rzezawa – 45
Gmina Trzciana – 15
Gmina Żegocina – 8
Inne (osoby zatrudnione w zakładach pracy na terenie powiatu bocheńskiego pochodzące z innych powiatów) - 8

Poddano kwarantannie -733 osób
Kwarantanna domowa – 210 osób
Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra – 523 osób

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 2984

Najważniejszą jednak informacją z wyżej podanych jest ta dotycząca zgonów. Powiatowy Inspektorat Sanitarny podaje, że na Covid-19 w całym powiecie bocheńskim zmarło do tej pory 30 osób, w tym większość z nich to osoby w starszym wieku z chorobami współistniejącymi. Według danych GUS powiat bocheński liczy 106 858 mieszkańców. W takiej sytuacji trzeba wyraźnie podkreślić: zmarło 30 osób na ponad 100 tys. mieszkańców przez 7 miesięcy! Jak to się ma procentowo do populacji zamieszkującej powiat? Po przeliczeniu wychodzi, że śmiertelność na Covid-19 na przestrzeni 7 miesięcy w naszym powiecie wynosi 0,03 setne procenta. Dzieląc ten wynik na 7 wychodzi, że miesięczna śmiertelność na Covid-19 w powiecie bocheńskim jak do tej pory zamyka się wynikiem 0,004. Tu już mamy do czynienia z tysięczną procenta. Umierały średnio 4 osoby miesięcznie.

Trzeba jeszcze wziąć poprawkę na to czy instytucje rządowe mówią prawdę i czy liczby osób zmarłych na Covid-19 rzeczywiście na niego zmarły. Mając jeszcze świeżo w pamięci to jak zakłamywano i manipulowano informacjami dotyczącymi katastrofy smoleńskiej można mieć do tego co opowiada ten czy inny premier w telewizji spory dystans. Wszak prawdy o Smoleńsku nie dowiedzieliśmy się do dziś. Jak więc jest z Covidem-19 którego gorączkę znów próbuje się rozdmuchać do granic możliwości nakładając na ludność wyśrubowane obostrzenia? Najlepiej o tym mówią cyfry.

Przeliczmy śmiertelność na Covid-19 w całej Polsce (przy założeniu, że zgony te rzeczywiście spowodowane były tym wirusem). Według dzisiejszych danych (11.10.2020) liczba zgonów to 3004. Według danych Instytucji zajmujących się demografią liczba ludności zamieszkujących Polskę to 38 386 000. Przeliczmy jaki procent zgonów na tle całej populacji spowodował Covid-19. Jaki procent liczba 3004 stanowi na tle ponad 38 milionowej populacji? Wynik procentowy to 0,008. Słownie – jedna ośmiotysięczna procenta w ciągu siedmiu miesięcy.

Jeśli w perspektywie końca roku przy tak wysokim stopniu zakażeń średnia miesięczna liczba zgonów nie zmieni się i nadal będzie oscylować w granicach setnych czy tysięcznych jednego procenta, całą tą „prawdę” o strasznej pandemii będzie można zaliczyć do tej kategorii „prawd” jaką serwowała nam niedawno Ewa Kopacz zapewniając, że ziemia w Smoleńsku została przekopana na metr w głąb. Niektórzy twierdzą, że już można tak mówić.

Paweł Wieciech

Czytaj także: Sławomir Mentzen - jesteśmy w trakcie zbiorowego szaleństwa