Kapliczki majstra Twaroga (VI)
Opublikowany 2012-03-09 20:02:36 przez system | 0

Przenieśmy się w obszar gminy Nowy Wiśnicz, gdzie wieść o zdolnym i pracowitym rzeźbiarzu roznosiła się szybko i daleko. Twaróg podążał ze swoim warsztatem coraz bardziej na północ, rzadko opuszczając pogórską część bocheńszczyzny.


Kapliczki majstra Twaroga (V)
Opublikowany 2012-03-09 20:00:30 przez system | 0

W Łąkcie, Trzcianie i Leszczynie. Kolejne kapliczki znajdują się w południowej części powiatu bocheńskiego, w pobliżu miejsca zamieszkania T. Twaroga. Są to dwie kapliczki słupowe oraz figura krzyża z Grupą Ukrzyżowania.


Kapliczki majstra Twaroga (IV)
Opublikowany 2012-03-09 19:49:04 przez system | 0

W poszukiwaniu kapliczek wykonanych przez T. Twaroga udajmy się teraz do Lipnic, Górnej i Dolnej. W ich obszarze odnaleźć można 5 jego kapliczek, są to kapliczki słupowe i figury krzyża.


Kapliczki majstra Twaroga (III)
Opublikowany 2012-03-09 19:47:25 przez system | 0

Prawdopodobnie pierwszą pracą Twaroga w kamieniu była kapliczka wykonana w roku 1858 w Rajbrocie, stoi ona do dziś przy drodze do Muchówki w przestrzeni pól i tła pobliskich lasów.


Kapliczki majstra Twaroga (II)
Opublikowany 2012-03-09 19:45:57 przez system | 0

Teodor Twaróg jako jeden z nielicznych rzeźbiarzy, swoje dzieła podpisywał (oczywiście dłutem) następująco: „Majster Teodor Twaróg z Limanowy”, „Snycyrz Teodor Twaróg z Limanowy” lub „Snycyrz i malarz Teodor Twaróg z Limanowy, Malarz i snycyrz Teodor Twaróg z Limanowy.


Kapliczki majstra Twaroga (I)
Opublikowany 2012-03-09 19:44:29 przez system | 0

Wśród zasobów przydrożnych kapliczek, których na ziemi bocheńskiej są setki, nie ma nawet dwóch takich samych. Odnaleźć za to można wśród nich wspólną myśl i przesłanie, wyraża je ręka stawiającego te dzieła sztuki kamieniarza – rzeźbiarza.


Szkice o kapliczkach (VIII)–Męka Pańska
Opublikowany 2012-03-09 19:37:29 przez system | 0

Sceny Męki Pańskiej po wizerunkach Chrystusa Frasobliwego, są kolejnym z etapów odtworzenie drogi Jezusa Chrystusa zdążającego na swą śmierć. W rzeźbie, rzadziej obrazach, wykonywanych na potrzeby przydrożnego sacrum, znajdujemy następujące charakterystyczne sceny pasyjne: modlitwa Chrystusa w Ogrojcu , biczowania, a przede wszystkim sceny upadku pod krzyżem i samo ukrzyżowanie.


Szkice o kapliczkach (VII)-Chrystusy Frasobliwe
Opublikowany 2012-03-09 19:36:15 przez system | 0

W obliczu tragedii narodowej włączmy się w drogę cierpienia Jezusa Chrystusa, na jej końcu czeka Boże Miłosierdzie, w obliczu którego wciąż przebywamy ufając. Na ziemi bocheńskiej, gdzie kapliczek jest tak wiele, wizerunki Chrystusa Frasobliwego są często spotykane, zarówno wykute w kamieniu jak i wyrzezane w drewnie, leciwe jak i współczesne, prymitywne w formie i artystycznie dojrzałe.


Szkice o kapliczkach (VI) - Chrystusy Frasobliwe
Opublikowany 2012-03-09 19:34:48 przez system | 0

Rok temu, w czas Wielkiego Postu pielgrzymowaliśmy po Ziemi Świętej podążając śladami Jezusa Chrystusa na Golgotę. Teraz odwiedzimy bliższe nam miejsca, odnajdziemy tam wizerunki Chrystusa obecne w małej architekturze sakralnej – w kapliczkach i krzyżach przydrożnych, nawiązujące do tych wydarzeń i przeżyć.)


Szkice o kapliczkach (V) –święci wspomożyciele
Opublikowany 2012-03-09 19:33:06 przez system | 0

Wśród kilkunastu świętych określanych mianem Świętych Wspomożycieli, oprócz już prezentowanych, a to św. Jana Nepomucena i św. Floriana, spotkać można wizerunki innych sług bożych tej szczególnej grupy świętych. Ich płaskorzeźbione wyobrażenia widnieją na niektórych trzonach kapliczek słupowych, a także jako samodzielne figury.