Kategoria: Region
Opublikowano: 2020-06-30 13:08:54 przez eb

Jak głosowała Małopolska i jej stolica?

Frekwencja w Małopolsce była wyższa niż średnia krajowa i wynosiła 67, 22%. Najwyższa okazała się w mieście Krakowie – 71, 54%. Drugi był powiat krakowski – 69, 67%. a na trzecim miejscu powiat wielicki – 69, 65%.

Najsłabiej wypadł powiat dąbrowski – 56, 73%.

Kandydaci w kolejności otrzymanych głosów:

  1. Andrzej Duda – 51, 11%
  2. Rafał Trzaskowski – 23, 92&
  3. Szymon Hołownia – 11, 54%
  4. Krzysztof Bosak - 7, 76%
  5. Władysław Kosiniak – Kamysz – 2, 94%
  6. Robert Biedroń – 1, 92%

Żaden z pozostałych kandydatów nie przekroczył 0, 5% głosów.

Wyniki dla miasta Kraków są zgoła odmienne od wyników w całej Małopolsce. Tu zdecydowanie zwyciężył Rafał Trzaskowski (37, 97%), przeganiając Andrzeja Dudę o niemal 6% oddanych głosów.

Pozostali kandydaci otrzymali:
Krzysztof Bosak – 7, 55%;
Robert Biedroń – 3, 53%
Władysław Kosiniak – Kamysz – 2, 74%.

Inni kandydaci również nie przekroczyli 0, 5% poparcia, choć blisko tej magicznej wielkości był… Stanisław Żółtek – 0. 43%.