Utworzono: 2018-08-08 13:41:47 przez bochnia@kolping.pl2012

DARMOWE PORADY PRAWNE

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” w ramach zadania publicznego „Prowadzenie w roku 2017 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana" realizowanego na podstawie umowy zawartej z Powiatem Bocheńskim prowadzi dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej czynne są w dni powszednie od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 4 godziny, dyżury prawników są świadczone w różnych godzinach, aby z pomocy mogły skorzystać osoby o różnych porach dnia. Zgodnie z ustawą, z pomocy mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat, beneficjenci pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, a także dotknięci klęską żywiołową, awarią czy katastrofą naturalną oraz kobiety w ciąży. Pomoc prawna może polegać na udzieleniu porady, informacji czy pomocy w sporządzeniu projektu pisma. Prawo do pomocy prawnej nie jest ograniczone terytorialnie, każda osoba uprawniona może skorzystać z porady w dowolnym punkcie. Bocheński „Kolping” prowadzi ponadto na swojej stronie internetowej cykl powszechnie dostępnych artykułów z poradami prawnymi oraz filmy edukacyjne. W Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana porad udzielają: – adwokat, radcy prawni, prawnik po aplikacji adwokackiej, aplikant radcowski, doktorant prawa. Szczegółowe informacje o darmowych porad prawnych można uzyskać w: Centrum Obsługi Zadania (biuro projektu) Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” ul. Wyspiańskiego 25, 32-700 Bochnia tel./fax: 14/635 11 17 ; 886 249 251 email: bochnia@kolping.pl http://kolpingbochnia.pl/ Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa.

Utworzono
2018-08-08 13:41:47
Autor
bochnia@kolping.pl2012
Adres email
bochnia@kolping.pl

Zrzeczenie

Portal nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek treść opublikowaną przez użytkowników w ogłoszeniach.