Kategoria: Edukacja

Wyszkolą przyszłych mundurowych
Opublikowany 2021-02-17 08:54:00 przez Czas2012 | 0

Starosta Bocheński Adam Korta podpisał z Komendantem Powiatowym Policji insp. Jerzym Polczykiem porozumienie zapewniające patronat nad klasą o profilu policyjnym. W podpisaniu wzięła również udział Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego Edyta Mierzwińska oraz przedstawiciele klasy.


Sprzęt i komputery dla szkolnictwa zawodowego
Opublikowany 2021-02-13 13:52:44 przez Czas2012 | 0

Szkoły zawodowe działające na terenie Powiatu Bocheńskiego i które w tym roku rozpoczęły kształcenie w nowych zawodach wzbogaciły się o nowy sprzęt pomocny uczniom do nauki zawodu. Urząd Powiatowy na rozwój szkolnictwa zawodowego przeznaczył ponad milion złotych. Dzięki temu uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych pracowni do nauki zawodu.


Dekrze pojawią się w Zespole Szkół Nr 2
Opublikowany 2021-02-05 14:52:01 przez Czas2012 | 0

Zespół Szkół Nr 2 w Bochni przystąpił do projektu edukacyjnego ,,Zawód Przyszłości Dekarz”. Umowę partnerską z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Oddział Małopolski podpisała Dyrektor Anetta Krysiak.


Nabór do pierwszych klas szkół podstawowych
Opublikowany 2021-02-01 00:46:27 przez Czas2012 | 0

Rozpoczyna się nabór do klas I bocheńskich szkół podstawowych. Miejski Zespół Edukacji w Bochni przedstawia informacje dotyczące zasad, terminów i kryteriów obowiązujących przy rozpoczynającym się naborze na rok szkolny 2021/2022.


Wyniki bocheńskich szkół – dwa technika ze złotą tarczą
Opublikowany 2021-01-28 16:12:41 przez Czas2012 | 2

W środę (27 stycznia) portal Perspektywy opublikował coroczny ranking najlepszych szkół średnich w Polsce. Ranking dotyczy zarówno liceów jak i techników i jest jednym z najważniejszych rankingów w kraju pokazujących jakość kształcenia.


Ateny, Delfy, Erratina - kolejny staż uczniów "Ekonomika"
Opublikowany 2021-01-12 20:08:51 przez Czas2012 | 1

W Zespole Szkól Nr 3 w Bochni zakończył się projekt pn „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia II". Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz zdobycie przez nich nowych doświadczeń zawodowych w branży gastronomicznej, hotelarsko – turystycznej i ekonomicznej, a także zrealizowanie części praktyki zawodowej przewidzianej podstawą programową kształcenia w zawodzie.


Dyrektorzy i Nauczyciele nagrodzeni...
Opublikowany 2020-11-23 19:10:57 przez Czas2012 | 0

11 nauczycieli i 7 dyrektorów otrzymało od starosty bocheńskiego Adama Korty, nagrody za wyróżniającą pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą


Uczniowie szkół średnich wyróżnieni
Opublikowany 2020-11-19 11:18:20 przez Czas2012 | 0

Starosta Bocheński Adam Korta przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne, w dziedzinie sportu oraz za postawę społeczną. W tej edycji wyróżniono 58 uczniów szkół średnich Powiatu Bocheńskiego. Wśród nich są laureaci olimpiad, finaliści zawodów centralnych, ogólnopolskich festiwali czy mistrzowie lig sportowych.


I LO - cyber klasa od przyszłego roku
Opublikowany 2020-11-13 13:01:26 przez Czas2012 | 0

I Liceum Ogólnokształcące w Bochni będzie jedną z szesnastu szkół w Polsce i jedyną w Małopolsce realizującą w nowym roku szkolnym pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL z klasą". W ramach pilotażu w I LO powstanie 15-osobowa klasa o profilu cyberbezpieczeństwo.


Nowe boisko oddane do użytku
Opublikowany 2020-11-03 13:27:47 przez Czas2012 | 0

Adam Korta, starosta bocheński oraz Stefan Kolawiński Burmistrz Miasta Bochnia wraz z Markiem Rudnikiem Członkiem Zarządu oraz Edytą Mierzwińską Dyrektor II wizytowali w miniony piątek nowo wybudowane boisko wielofunkcyjne. Dzięki modernizacji obiektu uczniowie obu szkół mogą korzystać z bezpiecznej poliuretanowej powierzchni, która zastąpiła dotychczasową nawierzchnię asfaltową.