W rocznicę śmierci Kazimierza Brodzińskiego
Opublikowany 2012-10-10 20:57:25 przez system | 0

"W grób cię włożono, czysta ojców mowo! Zwiędnie na tobie i wieniec poety; Fraszką dziś - jego i czucie, i słowo, Rada łzy, rozpacz i wiara, niestety!"( "Testament" - K. Brodziński) Dzisiaj w rocznicę śmierci Kazimierza Brodzińskiego dokładamy kolejną , stosowną do rocznicy cegiełkę uzupełniającą wcześniejsze opracowania.


Listopadowe wspomnienie konfederatów barskich
Opublikowany 2012-03-11 12:22:25 przez system | 0

Listopad i grudzień to miesiące kiedy szczególnie sięgamy pamięciom do naszej historii i tej niedawnej, związanej ze stanem wojennym i tej dawniejszej dotyczącej choćby walk narodowo-wyzwoleńczych Polaków. Te dwa miesiące to czas osnuty pamięcią zmarłych i czynem niepodległościowym Polaków. W czasie jednej z mych beskidzkich wędrówek, natknąłem się w Beskidzie Sądeckim i Niskim na niezwykłe ślady walk o niepodległość naszej ojczyzny.


Kazimierz III Wielki - królewskie wizerunki
Opublikowany 2012-03-11 12:13:08 przez system | 0

Kazimierz z Bożej łaski król Polski, pan i dziedzic ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, Kujaw, Pomorza i Rusi Czerwonej. Ostatni z Piastów, syn Władysława I zwanego Łokietkiem i Jadwigi Kaliskiej urodził się 30 kwietnia 1310 r.


Rabacja-Dnia 23 lutego 1846 r. w Grodkowicach
Opublikowany 2012-03-11 12:10:16 przez system | 0

Co wydarzyło się tego dnia w ziemiańskim dworze Żeleńskich, że pamiątką zaistniałego tam wydarzenia stał się krzyż z ową datą? W stosunkowo dobrze zachowanym parku przydworskim w Grodkowicach, chociaż może nie tak dobrze jak sam pałac (bo ten nieco późniejszy), też trzyma się krzepko; zachowała się szczególna pamiątka – metalowy krzyż w obudowie kamiennego, ozdobnego postumentu. W płycinie jednej ze ścianek podstawy krzyża, widoczny jest znamienny dla tej historii napis - wyryta data: Dnia 23 lutego 1846 r.


Światowid z Lipnicy
Opublikowany 2012-03-11 12:06:43 przez system | 0

5.07.2003 r. kościół p.w. św. Leonarda w parafii Lipnica Murowana, został wpisany na prestiżową listę zabytków Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Jest jednym z 6 drewnianych kościołów Małopolski objętych wówczas tym patronatem.


Wizerunki św. Szymona na ziemi bocheńskiej
Opublikowany 2012-03-11 12:04:48 przez system | 0

18 lipca mija 528 lat od śmierci gorliwego w służbie Bogu i ludziom zakonnika i kapłana, św. Szymona z Lipnicy. Postaci świętego (kanonizowany 3 czerwca 2007 r.), którego dzieciństwo upłynęło na ziemi bocheńskiej poświeciliśmy już sporo miejsca, dziś prezentujemy część jego ziemskich wizerunków.


Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej (II)
Opublikowany 2012-03-11 11:56:03 przez system | 0

Porę wiosny, a ściślej Niedzielę Kwietną, znaną przede wszystkim jako Niedziela Palmowa, obwieszczają w Lipnicy palmy, lipnickie palmy. Goszczą na rynku już od roku 1958, odkąd nieodżałowanej pamięci poeta, animator wielu kulturalnych i społecznych wydarzeń w Lipnicy Józef Piotrowski, wprowadził na rynek to barwne folklorystyczno-religijne widowisko, organizując doroczny konkurs palm. On je podtrzymał przy „życiu” i nobilitował do nowej roli.


Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej
Opublikowany 2012-03-11 11:42:30 przez system | 0

Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej to czas szczególny dla tego niegdyś królewskiego miasta. „ …Niosą więc palmy ze wszystkich stron, bo je poświęcić w czas ten potrzeba i przyozdobić nią przyszły plon, by nie zabrakło na co dzień chleba. …”


W raju nad Uszwicą
Opublikowany 2012-03-11 11:38:52 przez system | 0

„ ... Wiele natenczas było tu głuszy, choć nastał wiek trzynasty, wokoło stały góry i gęsty las iglasty. …” Tak zacząć by można opowieść o osadzie na styku Pogórza i Beskidów zajmującej południowe rubieże Ziemi Bocheńskiej. Dziejopis parafii owej osady podaje, iż w roku 1260 zbudowano tu kościół.


Źródło św. Kingi
Opublikowany 2012-03-11 11:37:37 przez system | 0

Św. Kinga (1234 – 1292) żona księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego, była osobą niezwykłą. Trudno się więc dziwić, że zasłużyła w niebie na koronę świętości, a na ziemi na sławę i wdzięczność poddanych. Czego nie udało się spisać i przekazać poprzez kroniki historykom w zakresie życia i cnót św. Kingi, uczyniła i to skutecznie, ludowa tradycja. Liczne legendy wydobywają z jej doczesnego życia wiele przekazów o dokonanych za jej przyczyną cudach, także z obszaru bocheńszczyzny.