W rocznicę śmierci Kazimierza Brodzińskiego
Opublikowany 2012-10-10 20:57:25 przez system | 0

"W grób cię włożono, czysta ojców mowo! Zwiędnie na tobie i wieniec poety; Fraszką dziś - jego i czucie, i słowo, Rada łzy, rozpacz i wiara, niestety!"( "Testament" - K. Brodziński) Dzisiaj w rocznicę śmierci Kazimierza Brodzińskiego dokładamy kolejną , stosowną do rocznicy cegiełkę uzupełniającą wcześniejsze opracowania.


Gadki na Nowy Rok
Opublikowany 2012-03-11 12:24:33 przez system | 0

Na szczęście!, na zdrowie!, na ten Nowy Rok! żebyśmy zdrowi byli, weseli, jak w niebie anieli, aby się rodziło, w komorze, oborze, co daj Boże!


Listopadowe wspomnienie konfederatów barskich
Opublikowany 2012-03-11 12:22:25 przez system | 0

Listopad i grudzień to miesiące kiedy szczególnie sięgamy pamięciom do naszej historii i tej niedawnej, związanej ze stanem wojennym i tej dawniejszej dotyczącej choćby walk narodowo-wyzwoleńczych Polaków. Te dwa miesiące to czas osnuty pamięcią zmarłych i czynem niepodległościowym Polaków. W czasie jednej z mych beskidzkich wędrówek, natknąłem się w Beskidzie Sądeckim i Niskim na niezwykłe ślady walk o niepodległość naszej ojczyzny.


Rzeczy nie zawsze duże, lecz zawsze ciekawe
Opublikowany 2012-03-11 12:19:56 przez system | 0

Odchodzą nie tylko ludzie, zanika na naszych oczach wiele elementów kultury materialnej, część z nich trafi do muzeów, niektóre utrwali aparat fotograficzny lub przyjmie papier w szkicowniku malarza. Wszystkie zaś one, mogą być uchwycone naszymi oczami i cieszyć je będą, jeśli ku temu taka wola nastanie.


Kazimierz III Wielki - królewskie wizerunki
Opublikowany 2012-03-11 12:13:08 przez system | 0

Kazimierz z Bożej łaski król Polski, pan i dziedzic ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, Kujaw, Pomorza i Rusi Czerwonej. Ostatni z Piastów, syn Władysława I zwanego Łokietkiem i Jadwigi Kaliskiej urodził się 30 kwietnia 1310 r.


Rabacja-Dnia 23 lutego 1846 r. w Grodkowicach
Opublikowany 2012-03-11 12:10:16 przez system | 0

Co wydarzyło się tego dnia w ziemiańskim dworze Żeleńskich, że pamiątką zaistniałego tam wydarzenia stał się krzyż z ową datą? W stosunkowo dobrze zachowanym parku przydworskim w Grodkowicach, chociaż może nie tak dobrze jak sam pałac (bo ten nieco późniejszy), też trzyma się krzepko; zachowała się szczególna pamiątka – metalowy krzyż w obudowie kamiennego, ozdobnego postumentu. W płycinie jednej ze ścianek podstawy krzyża, widoczny jest znamienny dla tej historii napis - wyryta data: Dnia 23 lutego 1846 r.


Kolęda z lipnickiej drogi
Opublikowany 2012-03-11 12:07:47 przez system | 0

Zdarzyło się to stosunkowo dawno temu, ale taka przygoda przydarzyć się może każdego roku i każdemu, chociaż nie w każdym miejscu. Miejsce to bowiem wielce osobliwe, stara „lipnicka droga”, z tejże do Rajbrotu. Na znacznym odcinku biegnie lasami pokonując dość wysokie pasmo Pogórza Wiśnickiego zwane Dominiczną Górą lub Dominikową Górą (476 m).


Światowid z Lipnicy
Opublikowany 2012-03-11 12:06:43 przez system | 0

5.07.2003 r. kościół p.w. św. Leonarda w parafii Lipnica Murowana, został wpisany na prestiżową listę zabytków Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Jest jednym z 6 drewnianych kościołów Małopolski objętych wówczas tym patronatem.


Wizerunki św. Szymona na ziemi bocheńskiej
Opublikowany 2012-03-11 12:04:48 przez system | 0

18 lipca mija 528 lat od śmierci gorliwego w służbie Bogu i ludziom zakonnika i kapłana, św. Szymona z Lipnicy. Postaci świętego (kanonizowany 3 czerwca 2007 r.), którego dzieciństwo upłynęło na ziemi bocheńskiej poświeciliśmy już sporo miejsca, dziś prezentujemy część jego ziemskich wizerunków.


Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej (II)
Opublikowany 2012-03-11 11:56:03 przez system | 0

Porę wiosny, a ściślej Niedzielę Kwietną, znaną przede wszystkim jako Niedziela Palmowa, obwieszczają w Lipnicy palmy, lipnickie palmy. Goszczą na rynku już od roku 1958, odkąd nieodżałowanej pamięci poeta, animator wielu kulturalnych i społecznych wydarzeń w Lipnicy Józef Piotrowski, wprowadził na rynek to barwne folklorystyczno-religijne widowisko, organizując doroczny konkurs palm. On je podtrzymał przy „życiu” i nobilitował do nowej roli.