Utworzono: 2018-08-08 13:47:46 przez bochnia@kolping.pl2012

PROJEKTY dla osób bezrobotnych po 50 r.ż

Jesteś osobą 50+ ? Szukasz pracy? Skorzystaj z oferty projektu "PO 50-TCE AKTYWNIE NA RYNKU PRACY", realizowanego przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Projekt jest realizowany od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 i skierowany do osób, które ukończyły 50 rok życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo), zamieszkujących powiaty: wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, brzeski, bocheński, olkuski, tarnowski oraz miasto Kraków i Tarnów. Uczestnikom oferujemy następujące formy wsparcia:  Indywidualne wsparcie zawodowe- pośrednictwo pracy  Pomoc doradcy zawodowego, psychologa i coacha  Szkolenia i bony szkoleniowe ze stypendium  Płatne staże zawodowe  Zatrudnienie subsydiowane na 6 miesięcy  Wsparcie trenera zatrudnienia  Opiekę nad osobami zależnymi  Doradztwo informatyczne  Zwrot kosztów dojazdu Ścieżka wsparcia w projekcie zaczyna się od indywidualnej diagnozy potrzeb i zasobów, poprzez program warsztatów rozwoju osobistego i doradztwo zawodowe aż do specjalnie dopasowanych szkoleń, staży i zatrudnienia subsydiowanego, a dla osób wymagających większej pomocy- wsparcie trenera zatrudnienia. Szeroki wachlarz form wsparcia zapewni indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu oraz wieloaspektowe, skuteczne rozwiązania. Zainteresowanych zapraszamy do naszego Centrum Wsparcia Kolping w Brzesku: ul. Głowackiego 26, 32-800 Brzesko (vis a vis Urzędu Miasta) Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc: tel. 12 418 77 81; kom. 512 718 654 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Projekt „Po 50–tce aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”

Utworzono
2018-08-08 13:47:46
Autor
bochnia@kolping.pl2012
Adres email
bochnia@kolping.pl

Zrzeczenie

Portal nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek treść opublikowaną przez użytkowników w ogłoszeniach.