Utworzono: 2020-10-24 14:42:07 przez Czas2012

Poszukiwany pracownik socjalny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni szuka pracownika socjalnego w projekcie pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Termin składania ofert: do 30.10.2020 r.

Planowany początek pracy : listopad 2020 r.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

  • Praca socjalna na rzecz uczestników projektu;
  • Identyfikacja i opracowywanie indywidualnej ścieżki wsparcia dla uczestników projektu;
  • Realizacja działań projektowych;
  • Opracowywanie i prowadzenie innej dokumentacji projektowej –w zakresie realizowanych zadań;
  • Bieżące kontakty z personelem projektu oraz bieżące informowanie koordynatora projektu o etapach realizacji zadania i występujących trudnościach w jego realizacji;

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu (umowa o pracę na czas określony do 30.06.2023 r.; możliwość zadaniowego czasu pracy)

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Bochni
ul. E. Windakiewicza 9/5
32-700 Bochnia
tel./fax: 14 – 611 – 97 – 40
e-mail: pcpr@powiat.bochnia.pl

Utworzono
2020-10-24 14:42:07
Autor
Czas2012
Adres email
ppawelb@poczta.fm

Zrzeczenie

Portal nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek treść opublikowaną przez użytkowników w ogłoszeniach.