Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2010-02-08 09:40:47 przez system

Diecezja tarnowska dziękowała za 35 lat posługi bpa Bobowskiego

Diecezja tarnowska dziękowała w sobotę 6 lutego za 35 lat posługi biskupa pomocniczego Władysława Bobowskiego. W uroczystości w Bazylice Katedralnej w Tarnowie wzięli udział biskupi, kapłani, siostry zakonne i licznie zgromadzeni świeccy. Z okazji rocznicy, nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk wystosował specjalny list do jubilata.

W dokumencie jest nawiązanie do przyjęcia przez Ojca świętego rezygnacji z pełnionego urzędu biskupa pomocniczego i przejścia na emeryturę. Papież złożył biskupowi podziękowania za posługę kapłańską i biskupią.

"Wniósł ks. biskup nieoceniony wkład w pasterzowanie tej szczególnie bogatej w powołania diecezji, wspomagając jej kolejnych biskupów diecezjalnych. Wizytacje kanoniczne, udzielanie sakramentu bierzmowania, praca w kurii, seminarium i w Instytucie Teologicznym, pełnienie urzędu wikariusza generalnego to tylko niektóre posługi, które z zaangażowaniem pełnił ks. biskup dla dobra wiernych diecezji tarnowskiej" - czytamy w dokumencie.

W liście są także słowa uznania za wkład w prace Episkopatu Polski, a zwłaszcza w Komisji Duszpasterstwa Młodzieży, Komisji Duszpasterstwa Turystycznego, Komisji ds. Zakonnych i Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Nuncjusz podziękował biskupowi za apostolski trud i poprosił, aby nadal wspomagał doświadczeniem i radą, diecezję tarnowską i Konferencję Episkopatu Polski.

Homilię podczas Mszy św. wygłosił ordynariusz diecezji tarnowskiej bp Wiktor Skworc, który dziękował swojemu współpracownikowi za wierną posługę Bogu i ludziom.

Pasterz Kościoła tarnowskiego podziękował biskupowi, że "ze swego słownika wykreślił słowo "nie", jeśli chodzi o kapłańskie posługiwanie; "byłeś zawsze kapłanem i biskupem na "tak" wobec wezwań Boga i ludzi" — mówił biskup ordynariusz.

Biskup Skworc podkreślił ponadto, że biskup senior "pozostaje w łodzi Kościoła tarnowskiego", życzył także, aby Bóg obdarzył go potrzebnymi siłami, by nadal służył Kościołowi.

Na zakończenie uroczystości biskup Władysław Bobowski powiedział, że jubileusz jest okazją, aby uświadomić sobie wielkość Bożego daru i odpowiedzialność, która z tym darem się wiąże.

  • "Prawie wszystko, co mamy, jest darem. Darem jest życie, wychowanie, wykształcenie, wiara, powołanie. Dziękuję Bogu za wszystkie dary szczególnie za powołanie i pomoc by być darem i służyć ludziom. W dzieciństwie mama polecała mi, bym się modlił o Boską miłość i ludzką przyjaźń. To piękny program na życie. Naszym zadaniem jest modlić się o to, abyśmy na Bożą miłość umieli odpowiadać miłością i abyśmy z miłością odnosili się do innych"* - mówił jubilat. Biskup powiedział też, że doświadczył wiele ludzkiej życzliwości i dlatego dziękował za wszelkie oznaki dobra i za modlitwę w ciągu 35 lat jego posługi jako biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej.