Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2014-06-03 15:54:35 przez system

Diecezjalne Spotkanie Bierzmowanych

Młodzież, która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania jest zaproszona na spotkanie w Starym Sączu. Przy Ołtarzu Papieskim spotkają się też uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, którzy przeżywają pierwszą rocznicę przyjęcia „sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej”. Uroczystości odbędą się w sobotę, 7 czerwca. W programie Diecezjalnego Spotkania Bierzmowanych są m.in. koncerty ewangelizacyjne i Msza św. pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

W tym roku w diecezji tarnowskiej, sakrament bierzmowania przyjęło ok. 15 tys. młodych ludzi. To wydarzenie poprzedziły spotkania w parafiach i katechezy w szkołach. W parafiach zakończyły się już uroczystości, więc uczniowie klas trzecich gimnazjalnych będą dziękować Bogu za dar sakramentu bierzmowania.

„Spotkanie ma dodać młodym ludziom odwagi do bycia świadkiem wiary. Wspólnota, która zgromadzi się przy Ołtarzu Papieskim będzie takim żywym dowodem na to, że młodzi rzeczywiście radują się z tego, że są przy Chrystusie, że są otwarci na dobro, które niesie wiara, są otwarci na światło Ducha Świętego”- mówi ks. dr Bogusław Połeć, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Spotkanie rozpocznie się 7 czerwca o godz. 10.15. Na początek zagra Klerycki Zespół Genezaret z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, po czym zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Za zakończenie wystąpi zespół Porozumienie.

Organizatorem spotkania jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Diecezjalne Spotkanie Bierzmowanych odbyło się po raz pierwszy rok temu. Uczestniczyło w nim ok. 2 tys. młodych ludzi razem z katechetami.

Program spotkania:
Godz. 10.15 – zawiązanie wspólnoty i przygotowanie do Eucharystii;
koncert ewangelizacyjny Zespołu Kleryckiego Genezaret WSD Tarnów
Godz. 11.00 – Eucharystia pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża
Godz. 12.30 – przerwa na posiłek
Godz. 13.30 – koncert ewangelizacyjny Zespołu Porozumienie.