Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2008-12-05 09:29:52 przez system

Kardynał Grocholewski popiera utworzenie Akademii Tarnowskiej

Kard. Zenon Grocholewski, prefekt watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej uczestniczył w nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Pozytywnie widzi inicjatywę powstania Akademii Tarnowskiej.

Akademia ma być uczelnią drugiego stopnia akademickiego, gdzie młodzi ludzie mogliby uzyskiwać tytuł magistra oraz doktora. Byłaby połączeniem Tarnowskiego Wydziału Teologicznego PAT-u w Krakowie i Wydziału Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Tytuł magistra i doktora są nadawane na Wydziale Teologicznym, ale takiego prawa nie mają jeszcze studenci studiujący w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Gdy jej władze również spełnią konieczne warunki i otrzymają pozwolenie, możliwe będzie połączenie wydziałów teologicznego i polonistycznego.

Podczas spotkania w auli WSZ Jak mówi rektor PWSZ prof. Stanisław Komornicki najtrudniejsze jest kompletowanie kadry. "Do uruchomienia studiów magisterskich na polonistyce mamy już wykładowców. Za tydzień chcemy podjąć uchwalę i wystąpić do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o prawo nadawania tytułu magistra".

Rektor Stanisław Komornicki jest ostrożny w podawaniu dat, ale pomysłodawca powstania akademii prof. Kazimierz Wiatr mówi, że to kwestia najbliższych lat. "Trzy lata od dzisiaj to jest to optymistyczna wersja, pesymistyczna pięć. Jesteśmy bardzo blisko celu".

Ostateczna decyzja o powołaniu uczelni należy do parlamentu. Taką zmianę muszą też zaaprobować władze kościelne w Watykanie. Jeżeli będzie oficjalna prośba o połączenie wydziałów to Kongregacja Edukacji Katolickiej na to zezwoli.

"Jestem przyjazny połączeniu wydziałów i cieszę się, że środowisko akademickie Tarnowa wzrasta. Życzę, aby ambitne plany zrealizowały się jak najszybciej dla dobra miasta, młodzieży i całej Polski — powiedział kard. Grocholewski, "watykański minister oświaty".

Podczas dwudniowej wizyty w Tarnowie kardynał Grocholewski odprawił Mszę św. w tarnowskim seminarium, poświęcił nową seminaryjną aulę, wygłosił także wykład w Sali Lustrzanej o wychowaniu do miłości. W tarnowskiej katedrze przewodniczył Mszy św., w której uczestniczyli przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń. Zwiedził także muzeum diecezjalne, Starówkę, modlił się przy grobie arcybiskupa Jerzego Ablewicza, którego znał osobiście.