Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2009-11-04 04:05:10 przez system

Konkurs poetycko-plastyczny poświęcony bł. Karolinie

Dzieci, młodzież i starsi mogą wziąć udział w VIII konkursie poetycko-plastycznym poświęconym życiu i przesłaniu bł. Karoliny Kózkówny - dziewicy i męczennicy. Każda edycja cieszy się dużym zainteresowaniem. Rok temu napłynęło ponad 800 prac m.in. z województw: małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego i podkarpackiego.

    • "Celem konkursu jest przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny, pokazanie zwłaszcza młodym ideałów i wartości, którym była wierna dziewica i męczennica. Chcemy także rozwijać twórcze myślenie u uczniów. W tym roku uczestnicy muszą przedstawić realizację przesłania z "Hymnu o miłości" w życiu bł. Karoliny i naszym"* - mówi Jadwiga Bieś dyrektor szkoły w Wał-Rudzie.

Osoby biorące udział w konkursie mogą napisać wiersz albo wykonać pracę plastyczną. Technika i format są dowolne. Prace będą oceniane w różnych kategoriach wiekowych.

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanymi pracami konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 10 stycznia 2010 roku na adres: Szkoła Podstawowa im. bł. Karoliny w Wał — Rudzie, 33 —133 Wał —Ruda 1.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 10 marca w Wał — Rudzie. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.pz.lap.pl lub www.spwalruda.iapt.pl

Organizatorami VIII Konkursu Poetycko-Plastycznego "Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem" są: Szkoła Podstawowa w Wał — Rudzie i Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie.