Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2014-03-20 18:30:24 przez system

ks. prof. Tomasz Rozkrut pierwszym dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie

Ks. prof. Tomasz Rozkrut, kapłan diecezji tarnowskiej, został pierwszym dziekanem nowo utworzonego Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Wydział erygowała Watykańska Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego dekretem z dnia 19 marca 2014 r.

Będzie to drugi taki Wydział w Polsce. „Wydział Prawa Kanonicznego będzie między innymi przygotowywał nowych kanonistów, w szczególności do pracy w sądownictwie oraz administracji kościelnej. Wiąże się to z tworzeniem całej struktury Wydziału. Będzie potrzebny prodziekan, delegat do Senatu. Będą też tworzone nowe katedry, by wykładać kodeks prawa kanonicznego” - powiedział ks. prof. Tomasz Rozkrut.

O erygowaniu Wydziału zostanie poinformowane Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będą też starania o utworzenie kierunku prawo kanoniczne.

Utworzenie Wydziału Prawa Kanonicznego, na bazie działającego od 1999 r. Instytutu Prawa Kanonicznego, nawiązuje do bogatej historii nauczania prawa kanonicznego w Krakowie, którego początki wiążą się z utworzeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Kazimierza Wielkiego w 1364 r.

Wydział Prawa Kanonicznego powstał dzięki usilnym staraniom dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego - ks. prof. Józefa Krzywdy CM, przy współudziale nauczycieli akademickich Instytutu, w szczególności ks. prof. Jana Dyducha, inicjatora oraz pierwszego dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego i sukcesywnie pierwszego rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W powstanie Wydziału Prawa Kanonicznego osobiście zaangażował się kard. Stanisław Dziwisz - Wielki Kanclerz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który także zaproponował datę erygowania Wydziału na dzień 19 marca 2014 roku – czyli w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny – a zarazem w roku kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II.

Ks. Tomasz Rozkrut urodził się 18 listopada 1963 roku w Tarnowie. Został wyświęcony na kapłana przez abp. Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 roku.

Doktorat z prawa kanonicznego uzyskał w Rzymie w roku 1996 na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża na podstawie rozprawy „La natura teologico-giuridica del sinodo diocesano”, wydanej także w języku polskim pt. „Synod diecezjalny w Kościele”.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2002 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie rozprawy „Walor opinii biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim”.

Od 2006 roku był konsultorem Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, a w latach 2007-2008 członkiem Zespołu ds. oceny etyczno-prawnej dokumentów dotyczących duchownych katolickich, przechowywanych w archiwach IPN.

Organizował cykliczne spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem (Ogólnopolskie Forum Sądowe: 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013).

Ponadto pełni funkcję pomocniczego wikariusza sądowego (od 1996 roku), diecezjalnego delegata do spraw wprowadzania w życie zapisów Konkordatu (od 1998 roku) oraz cenzora do oceny ksiąg treści religijnej przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie (od 2000 roku).

Jest członkiem Senackiej Komisji Prawnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (od 2006 roku) oraz delegatem biskupa tarnowskiego do sprawy Akademii Tarnowskiej.

W roku 2011 otrzymał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt nominacji na profesora nauk prawnych. Od 1 stycznia 2014 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.