Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2010-01-22 10:49:02 przez system

Księża na kursie z bioetyki

Kapłani diecezji tarnowskiej wezmą udział w kursie duszpasterskim, który będzie poświęcony zagadnieniom bioetycznym. Przygotowuje go Kuria Diecezjalna w Tarnowie jako odpowiedź na współczesne wyzwania duszpasterskie.

  • "Podczas katechez, spotkań z wiernymi i w konfesjonałach księża coraz częściej spotykają z tematem in vitro. Podczas kursu zostaną przedstawione najnowsze dokonania medyczne, będzie także mowa o alternatywie dla in vitro. Jest nią naprotechnologia. Taka wiedza jest księżom potrzebna, bo temat jest aktualny i ważny" - mówi ks. Wiesław Piotrowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego w tarnowskiej kurii.

Podczas kursu prelekcję "Kwestie bioetyczne we współczesnym duszpasterstwie" wygłosi bp Józef Wróbel, natomiast o aktualnych problemach etyczno-medycznych na początku XXI wieku powie lek. Piotr Klimas.

Kurs duszpasterski dla księży z dekanatów województwa małopolskiego odbędzie się w czwartek 28 stycznia w Nowym Sączu (parafia św. Małgorzaty) i 29 stycznia w Tarnowie (Seminarium Duchowne), a dla księży z dekanatów województwa podkarpackiego 30 stycznia w Tarnowie (Seminarium Duchowne). Początek spotkań o 10.00. W sumie w kursie ma uczestniczyć 950 kapłanów. To proboszczowie i wikariusze parafii diecezji tarnowskiej.