Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2017-03-24 08:20:38 przez system

Marcowe „Spotkanie z Biblią” w Civitas Christiana

"Biblijna wizja odkupienia Narodu Wybranego" - to temat środowego (22 marca) wykładu ks. dra Marka Mierzyńskiego, którego można było wysłuchać w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Bochni.

- Zbawienie w Starym Testamencie oznacza wolność od zagrożeń egzystencjalnych, wywoływanych przez ziemskie niebezpieczeństwa i siły, szczególnie jednak przez grzech i oddalenie od Boga. Zbawienie oznacza posiadanie trwałego życia i zapewnione bezpieczeństwo (biblijny powrót do Boga). Według biblijnych wyobrażeń człowiek jest spokrewniony z Bogiem, ostatecznie sam Jahwe jest traktowany jako ten, który uwalnia i wykonuje, uwalnia bądź pojedynczego człowieka, bądź też cały lud. Ostatecznie ta nadzieja przekracza granice śmierci - mówił asystent stowarzyszenia.

Prelekcji ks. dra Marka Mierzyńskiego, wygłoszonej w ramach cyklu "Spotkanie z Biblią", wysłuchali członkowie i sympatycy stowarzyszenia.