Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2009-03-29 05:38:30 przez system

Misje rozpoczęte

Od wczoraj trwają Misje Parafialne w parafii św. Mikołaja. Misje to inaczej rekolekcje publiczne, które w naszej parafii prowadzą Dominikanie. Zakon ten jest szczególnie związany z Bochnią, gdyż to ten zakon opiekował się kiedyś obrazem Matki Boskiej Bocheńskiej.

"Misje Parafialne to szczególny rodzaj rekolekcji otwartych (publicznych), które przeprowadza się co kilka lat dla całej parafii celem umocnienia i odnowienia życia wiary. Kodeks Prawa Kanonicznego nakazuje organizowanie misji. Kanon 770 zawiera następujący zapis: Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, które Procesja RóżańcowaProcesja Różańcowanazywa się rekolekcjami i świętymi misjami, lub inne formy przepowiadania dostosowane do miejscowych potrzeb. Misje parafialne trwają zwykle cały tydzień, podczas którego w odpowiednich porach głosi się wiernym nauki (kazania) o zasadniczych prawdach wiary i moralności, odprawia nabożeństwa. Misje parafialne kończą się spowiedzią i Komunią św. oraz uroczystością poświęcenia krzyży misyjnych."

Procesja RóżańcowaW Bochni Misje Parafialne zaczęły się wczoraj uroczystą mszą święta oraz Różańcem odprawianym podczas marszu ulicami miasta. Misje w naszej parafii mają wyraz szczególny gdyż powiązane są obchodami Roku Jubileuszowego 75-lecia koronacji Matki Bożej Bocheńskiej. Kazania misyjne głoszą Dominikanie, gdyż to oni bardzo długo opiekowali się obrazem po tym jak został on przeniesiony do klasztoru dominikanów w Bochni. (Obecnie budynek Muzeum) Źródła historyczne podają, że obraz znajdował się tu już w 1617 lub 1618 roku. Ojcowie dominikanie otoczyli Obraz wielką czcią. Od razu wokół niego zaczęli się gromadzić członkowie bractw różańcowych, ze wszystkich stanów. Łaski, jakich pobożni ludzie doznali u stóp obrazu Matki Boskiej Bocheńskiej w ciągu pierwszych 20 lat Jej królowania, zanotował
i ogłosił przeor dominikanów bocheńskich, o. Tomasz Rościszewski, w książeczce, wydanej w r. 1639 w Krakowie pod barokowym tytułem: "Puklerz złoty na obronę obrazów katholickich z wszechmocnych dziełów Boskich wystawiony, Cudowny Obraz Matki Bożej Bocheńskiejprzytem Łza krwawa obrazu bocheńskiego Najświętszej Panny wyrażona". Na portalu nad wejściem do kaplicy różańcowej w Bochni wypisany jest napis: "Hic accipiet benedictionem et misericordiam"— tu chory i nieszczęśliwy człowiek znajdzie błogosławieństwo i miłosierdzie". Znajduje się tam też herb Dominikanów — pies z palącym się łuczywem w zębach. Obecnie obraz oraz portal znajdują się w Bazylice św. Mikołaja.

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH W PARAFII ŚW. MIKOŁAJA BPA
W BOCHNI.

28 III 2009 — sobota
1800 Uroczyste rozpoczęcie Misji świętych.
1900 Nabożeństwo różańcowe ulicami miasta.

29 III 2009 — niedziela

600 Msza św. z kazaniem misyjnym.
730 Msza św. z kazaniem misyjnym.
900 Msza św. z kazaniem misyjnym.
1030 Msza św. z kazaniem misyjnym.
1200 Msza św. z kazaniem misyjnym.
1430 Msza św. bez kazania.
1500 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
1700 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
1800 Msza św. z kazaniem misyjnym.
1930 Msza św. z kazaniem misyjnym.

30 III 2009 - poniedziałek
700 Msza św. z kazaniem misyjnym.
900 Msza św. z kazaniem misyjnym.
1100 Msza św. dla dzieci ze szkoły podstawowej.
1500 Nauka dla dzieci ze szkoły podstawowej.
1800 Msza św. z kazaniem misyjnym.
1930 Msza św. z kazaniem misyjnym dla żon i matek.
2100 Apel jasnogórski.

31 III 2009 - wtorek
700 Msza św. z kazaniem misyjnym.
900 Msza św. z kazaniem misyjnym.
1100 Msza św. dla dzieci szkoły podstawowej.
1500 Nauka dla dzieci szkoły podstawowej.
1800 Msza św. z kazaniem misyjnym.
1930 Msza św. z kazaniem misyjnym dla mężów i ojców.
2100 Apel jasnogórski.

1 IV 2009 - środa
700 Msza św. z kazaniem misyjnym.
900 Msza św. z kazaniem misyjnym dla rencistów i emerytów.
1100 Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej.
1300 Nabożeństwo z misyjnym błogosławieństwem indywidualnym
dla niemowlaków i przedszkolaków.
1500 Nauka dla młodzieży gimnazjalnej.
1800 Msza św. z kazaniem misyjnym i nabożeństwo za zmarłych.
1930 Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodzieży.
2100 Apel jasnogórski.

2 IV 2009 — czwartek
700 Msza św. z kazaniem misyjnym.
900 Msza św. z kazaniem misyjnym i nabożeństwo przebłagania.
1100 Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej.
1500 Nauka dla młodzieży gimnazjalnej.
1800 Msza św. z kazaniem misyjnym i nabożeństwo przebłagania.
1930 Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodzieży.
2100 Apel jasnogórski.

3 IV 2009 - piątek
700 Msza św. z kazaniem misyjnym i nabożeństwo pojednania.
900 Msza św. z kazaniem misyjnym i nabożeństwo pojednania.
Spowiedź Misyjna 900-1030; 1100-1230; 1430-1600; 1630- 1800.
1800 Msza św. z kazaniem misyjnym i nabożeństwo pojednania.
1900 Droga Krzyżowa ulicami miasta z krzyżem misyjnym.
Poświęcenie krzyża misyjnego.

4 IV 2009 - sobota
700 Msza św. z kazaniem misyjnym.
900 Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych
i za powołanych do służby Bożej.
1100 Msza św. dla chorych z udzieleniem sakramentu chorych
i misyjnym błogosławieństwem.
1500 Msza św. dla osób samotnych, wdów i wdowców
1800 Msza św. dla rodzin z odnowieniem przysięgi małżeńskiej.
Uroczyste zakończenie misji z udzieleniem błogosławieństwa misyjnego i odpustu zupełnego.