Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2014-06-05 00:19:37 przez system

Nowy dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie

Ks. prof. Janusz Królikowski został wybrany dziekanem Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Rada Wydziału dokonała też wyboru dwóch prodziekanów. Zostali nimi: ks. dr hab. Marek Kluz i ks. dr Leszek Rojowski.

„Będziemy zachęcać do tego, żeby teologia była postrzegana jako dziedzina, którą warto studiować, która służy przede wszystkim Kościołowi, ale także społeczeństwu i zwyczajnym ludziom. Teolog jest „użyteczny” w dzisiejszym świecie. Teologia to nie prywatne hobby uczących, studentów i absolwentów. Poziom zatrudnienia tych, którzy studiowali teologię oceniam jako dość wysoki, co stanowi niewątpliwą zachętę do studiowania teologii” - mówi ks. Królikowski.

Nowy dziekan podkreśla, że chce zachęcać do studiowania teologii osoby świeckie, mając na względzie ich misję w Kościele i w społeczeństwie.

„Jeśli będziemy promować teologię, to znajdą się ci, którzy będą chcieli ją studiować i znajdą sposób na jej zastosowanie i wykorzystanie w życiu aż do śmierci. Teologia promuje się przez to, że jest dziedziną wiedzy odpowiadającą na podstawowe pytania człowieka, jakimi są pytania o prawdę, sens, mądrość, a z tymi kwalifikacjami, które się osiągnie w tych dziedzinach można w życiu robić wszystko” – dodaje.

Na Wydziale Teologicznym rozpoczęła się już rekrutacja. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie WTST w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 6 do dnia 11 lipca 2014 r. Dodatkowa rekrutacja odbędzie się w dniach od 1 do 29 września.

„Łącznie na naszym Wydziale studiuje ok. 260 studentów. Wierzymy, że od nowego roku akademickiego ta liczba zdecydowanie wzrośnie. Mamy trzy specjalności – kapłańską, socjalno – charytatywną i katechetyczno – pastoralną. Z biegiem czasu może będzie okazja pomyśleć o nowym kierunku – mówi ks. dr hab. Marek Kluz, nowy prodziekan.

Kadencja dziekana trwa 4 lata. Ks. prof. Królikowski pracę rozpocznie 1 września. Zgodnie z procedurą wybór, aby był prawomocny, potrzebuje jeszcze zatwierdzenia przez Kongregację Edukacji Katolickiej w Watykanie.

Ks. prof. Janusz Królikowski maturę zdał w 1982 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Mielcu. Teologię studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (1982-1888), gdzie uzyskał magisterium z teologii. W 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie, a następnie w latach 1988-1991 pracował w duszpasterstwie w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach (Glinik Mariampolski). W latach 1991-1995 studiował teologię w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat pod kierunkiem prof. Jose M. Yanguasa. W latach 1995-1996 studiował w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie, uzyskując licencjat z kościelnych nauk wschodnich. W latach 1993-1995 studiował w Instytucie Św. Tomasza przy Uniwersytecie Angelicum w Rzymie, uzyskując specjalizację z Św. Tomasza z Akwinu. W 2003 r. habilitował w zakresie teologii dogmatycznej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1996-2011 wykładał teologię w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Od 1997 r. wykłada w teologię dogmatyczną w Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie (UPJPII); kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej na stanowisku profesora UPJPII (2007).

Członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego – w latach 2005-2011 członek zarządu, a od 2011 r. wiceprzewodniczący; Towarzystwa Teologów Dogmatyków; przewodniczący Polskiego Towarzystwa Teologicznego Oddział w Tarnowie. Sekretarz redakcji „Tarnowskich Studiów Teologicznych" (1997).

Stara się uprawiać teologię wrażliwą na współczesne wyzwania w kontekście zasady wzajemnego powiązania misteriów (nexus mysteriorum), osadzając ją mocno w relacji do historii rozwoju dogmatów oraz życia Kościoła w poszczególnych epokach i uwarunkowaniach kulturowych. Zwraca uwagę na wpływ doktryny chrześcijańskiej na życie społeczne i wytwory kulturowe, w szczególności w zakresie sztuki chrześcijańskiej. Podejmuje zagadnienia z zakresu historii duchowości, historii sanktuariów diecezji tarnowskiej oraz historii lokalnej. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych z dziedziny teologii, spraw społecznych, historii Kościoła.