Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2016-04-28 15:38:20 przez system

O Duchu św. w Civiatas Christiana

W środę, 27 kwietnia, w bocheńskim oddziale Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" odbyło się czwarte w tym roku "Spotkanie z Biblią". Poprowadził je tradycyjnie ks. dr Marek Mierzyński, asystent stowarzyszenia. Tematem spotkania był "Duch Święty Uświęciciel - Tchnienie Trójcy Świętej".

- Duch Święty jawi się jako Trzecia Osoba Trójcy Świętej, obecna w ekonomii zbawienia na równi z Ojcem i Synem Bożym. Duch Święty przenikał proroków, sędziów, patriarchów w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie w Dzień Pięćdziesiątnicy stał się źródłem mocy rodzącego się Kościoła. Duch Święty jest znakiem doskonałości życia chrześcijańskiego - mówił ks. Mierzyński.

W spotkaniu wzięli udział członkowie i sympatycy stowarzyszenia.

Kolejnej prelekcji będzie można wysłuchać w maju br.