Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2016-09-10 22:33:29 przez system

Ogólnopolskie sympozjum o liturgii w Tarnowie

Okołó siedemdziesięciu liturgistów z całej Polski przybędzie na tarnowskie sympozjum poświęcone liturgii. Trzydniowe obrady od 13 do 15 września zgromadzą biskupów i wybitnych znawców tematu. Będą to polscy wykładowcy w dziedzinie liturgii, pracujący na wydziałach teologicznych, uniwersytetach i w seminariach duchownych. Przyjadą także polscy studenci z Instytutu Liturgicznego w Rzymie.

Obradom będzie towarzyszyć hasło: "Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego".

- Temat Bożego słowa powraca na różnych sympozjach za sprawą Nowej Ewangelizacji. Postawiła ona sobie za cel, odkrycie czym jest Boże słowo w Kościele i że ma ono moc, żeby Kościół odnowić od wewnątrz. Przede wszystkim to słuchanie słowa Bożego ma mobilizować wiernych do tego, żeby potrafili się pochylać nad nim i modlić się, sięgając do Biblii. Chcielibyśmy pokazać w jaki sposób przełożyć słuchanie słowa Bożego w kościele na zachwycenie się nim i zachęcić wiernych, żeby w tygodniu sięgali do Pisma św. i modlili się nim - mówi ks. dr Andrzej Dudek, współorganizator sympozjum, wykładowca liturgiki na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie.

Zdaniem ks. Dudka, jedną z dobrych metod czytania i poznawania Biblii jest lectio divina. Jest ona propagowana w diecezji tarnowskiej i przyciąga coraz więcej osób. Takie spotkania z Biblią odbywają się m.in. w Tarnowie i Dębicy.

- Podczas sympozjum przypomnimy też jak liturgia wyglądała w pierwszych wiekach. Dzisiaj chcemy wrócić to tej praktyki, bo wtedy Kościół gromadził się po to, żeby słuchać i karmić się Bożym słowem, a nie tylko, by celebrować liturgię - dodaje ks. Dudek.

Sympozjum poprzedzi poniedziałkowe spotkanie Komisji Liturgicznej przy KEP, która pracuje nad dalszym tłumaczeniem Mszału Rzymskiego dla polskich diecezji. „Tłumaczenie Mszału z języka łacińskiego nie jest proste. Przetłumaczono już więcej niż połowę. W ciągu dwóch, trzech lat prace powinny być zakończone. Tekst będzie później wysłany do Watykanu do zatwierdzenia przez Kongregację Kultu Bożego i dopiero wtedy będzie można go drukować” - mówi ks. Dudek.

  1. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych odbywać się będzie w WSD w Tarnowie. Obok wykładów, goście z całej Polski zwiedzą także Tarnów i Bochnię.

Osoby zainteresowane tematyką wykładów będą mogły ich wysłuchać w auli tarnowskiego Seminarium.

Program

„Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego”
52. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych Tarnów 13 – 14 - 15 września 2016 roku

Wtorek (13 września)
14.30 – Powitanie gości – Rektor WSD, ks. dr hab. Andrzej Michalik
– Wprowadzenie do Sympozjum – ks. prof. KUL dr hab. Waldemar Pałęcki MSF
15.00 - Referat I: Liturgia słowa w świadectwie Ojców Kościoła– ks. prof. dr hab. Antoni Żurek (Tarnów)
15.30 - Referat II: Współczesne modele egzegezy biblijnej w praktyce liturgicznej
– ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF (Lublin)
16.30 - Referat III: Słowo Boże jako sacramentum audibile – ks. prof. KUL dr hab. Bogusław Migut (Lublin)
17.00 - Dyskusja
18.00 - Msza św. w Katedrze tarnowskiej i procesja z figurą Matki Bożej Bolesnej pod przewodnictwem bpa Andrzeja Jeża, ordynariusza tarnowskiego
20.30 - Spotkanie organizacyjne: temat w roku 2017, termin i miejsce sympozjum.

Środa (14 września)
7.30 - Jutrznia (kaplica WSD)
9.30 - Referat IV: Chrystologiczny i pneumahagijny wymiar liturgii Słowa we Mszy św. – ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (Opole)
10.00 - Referat V: Sprawczy charakter słowa Bożego w celebracji sakramentów i sakramentaliów – ks. dr Tomasz Bać (Rzeszów)
11.00 - Komunikat I: Aktualne kwestie liturgiczne w Polsce – ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC (Warszawa)
11.30 - Dyskusja, Godzina południowa
14.00 - Wyjazd autokarem do Bochni
– program zwiedzania Kopalni Soli z przewodnikiem (ok. 2 godziny)
– Nieszpory w kaplicy znajdującej się w kopalni
18.00 - Msza św. w Bazylice i Sanktuarium MB Różańcowej w Bochni
– powrót do Tarnowa i czas wolny

Czwartek (15 września)
7.00 - Msza św. z Jutrznią (kaplica w Wyższym Seminarium Duchownym)
9.30 - Referat VI: Eklezjotwórcza moc słowa Bożego a nowa ewangelizacja – ks. dr Andrzej Dudek (Tarnów)
10.00 - Komunikat II: Stół słowa według Ordo Lectionum Missae z 1981 r.
a Missale Romanum z 1962 – zasady doboru czytań – ks. dr Piotr Walendzik (Warszawa)
10.15 - Komunikat III: Walor modlitwy powszechnej w posoborowej liturgii Mszy
świętej – ks. dr Jan Hadalski TChr (Poznań)
11.00 - Komunikat IV: Liturgia słowa w pozarzymskich rytach zachodnich – ks. dr Karol Litawa (Łódź)
11.15 - Komunikat V: Słowo Boże w liturgiach Kościołów syryjskich – ks. dr Mateusz Potoczny (Opole)
11.30 - Dyskusja i podsumowanie