Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2009-03-15 04:53:08 przez system

Okna życia

?Okna życia?, powstające w diecezji tarnowskiej, mają być jeszcze jedną szansą dla matki i dziecka - napisał biskup tarnowski Wiktor Skworc w komunikacie do wiernych. W Tarnowie i Nowym Sączu będzie można anonimowo zostawić niechciane dziecko, nie narażając go na żadne niebezpieczeństwo.

Biskup zachęca wiernych do udziału w uroczystym otwarciu okien. Komunikat w tej sprawie odczytano w niedzielę, 15 marca w kościołach diecezji tarnowskiej.

Otwarcie okien życia to konkretna realizacja hasła roku duszpasterskiego "Otoczmy troską życie". Specjalne okna zostały przygotowane w Tarnowie przy ul. Mościckiego 34 oraz w Nowym Sączu przy ul. Długosza 53. Czuwać przy nich będą siostry józefitki w Tarnowie i siostry felicjanki w Nowym Sączu. Każde okno jest oznaczone znakiem Caritas oraz postacią patrona i napisem: w Tarnowie - "Okno życia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego"; a w Nowym Sączu " Okno
życia im. bł. s. Marii Angeli Truszkowskiej".

Warto w tym miejscu wspomnieć, że "okna życia" nie są nową inicjatywą w działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. Reguła zakonu sióstr duchaczek, sprowadzonych do Polski w 1220 r. nakazywała, by "sieroty porzucone w każdej porze dnia i nocy przyjąć i opatrzyć zgodnie z możliwościami klasztoru". Siostry duchaczki prowadziły szkoły dla małych dzieci i starszych dziewcząt. W ich klasztorach było przy furcie specjalne miejsce, gdzie można było, nie będąc samemu widzianym, pozostawić im dziecko na wychowanie. Również siostry józefitki od 1892 r. prowadziły we Lwowie Zakład Dzieciątka Jezus "dla podrzutków" oraz matek, które nie miały warunków, by wychowywać dzieci w domu.

Uroczyste poświęcenie i oddanie okien pod opiekę siostrom będzie miało miejsce: w Tarnowie 19 marca, po Mszy św. sprawowanej w tarnowskiej katedrze o godz. 12.00 z okazji 125-lecia powstania Zgromadzenia Sióstr św. Józefa, a w Nowym Sączu 25 marca, w dzień Świętości Życia o godz. 17.15. Po poświęceniu będzie celebrowana Msza św. w bazylice św. Małgorzaty.

Biskup podziękował w komunikacie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania "Okien życia", oraz siostrom, które podjęły zadanie zatroszczenia się o każde dziecko pozostawione w oknie.

Odpowiedzialnych za przeprowadzanie procedur adopcyjnych poprosił o życzliwe i sprawne rozpatrywanie wniosków adopcyjnych. Podziękował także małżeństwom i rodzinom, które adoptują dzieci, dając im szansę na szczęśliwe dzieciństwo.

Bp Skworc zachęcił wszystkich diecezjan do gorącej modlitwy w intencji matek spodziewających się potomstwa, ich dzieci i wszystkich, którzy podejmują troskę o to, by każde poczęte dziecko mogło się narodzić i mieć kochającą rodzinę. "Konkretnym aktem naszej osobistej troski o życie niech będzie także podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego, do której zachęca nas Kościół w dzień Świętości Życia" — prosi ordynariusz tarnowski.