Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2016-05-04 17:12:34 przez system

Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży do Bochni

W dniach 8-9 maja możemy być świadkami historycznego wydarzenia. Bochnię odwiedzą podarowane Młodym przez św. Jana Pawła II Symbole Światowych Dni Młodzieży - Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego Salus Populi Romani. W czasie obchodów ŚDM są one obecne w miejscu Wydarzeń Centralnych. W okresie przygotowań pielgrzymują po kraju, który organizuje spotkanie młodych.

Drewniany krzyż, nazywany dziś „Krzyżem Światowych Dni Młodzieży” został wykonany w 1983 roku. Podczas uroczystości otwarcia Roku Świętego młodzi ludzie wnieśli ten krzyż do bazyliki św. Piotra, gdzie pozostał przez cały czas trwania jubileuszu. Poprosili papieża by przekazał im krzyż po zakończeniu obchodów. Ojciec Święty spełnił ich prośbę i w Niedzielę Zmartwychwstania powierzył im Krzyż Roku Świętego.

Do dziś krzyż był już obecny na wszystkich kontynentach, także w krajach doświadczanych wojnami i konfliktami. Młodzi niosą go zarówno do sanktuariów i miejsc wydarzeń religijnych, jak też tam, gdzie na co dzień potrzeba świadectwa wiary. Przy nim modlono się w miejscu zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku i w Rwandzie borykającej się ze skutkami krwawej wojny domowej. Odwiedził siedzibę ONZ, ale też niewielkie szkoły, szpitale i więzienia.
kolei obraz Matki Bożej Salus Populi Romani należy do najbardziej czczonych wizerunków Maryi we Włoszech. Przydomek „Wybawicielka Ludu Rzymskiego” sięga wydarzeń z końca VI wieku, kiedy mieszkańców Rzymu trawiła epidemia dżumy. W roku 590 papież Grzegorz Wielki niósł ten wizerunek Maryi w błagalnej procesji, prosząc o ocalenie miasta. Wówczas ujrzał na niebie anioła, chowającego karzący miecz, a wkrótce potem zaraza ustąpiła.
Po raz pierwszy na Światowych Dniach Młodzieży Matka Boża w tym wizerunku pojawiła się w roku 2000, kiedy kopię ikony umieszczono przy papieskim ołtarzu na Tor Vergata.
Trzy lata później, podczas dnia młodzieży w wymiarze diecezjalnym, papież powierzył młodym kopię ikony, by wraz z krzyżem wędrowała po świecie.

Program peregrynacji Symboli ŚDM 8-9 maja 2016:

8 maja 2016 r.
17.30 – Powitanie symboli na Placu Sanktuaryjnym przy Bazylice św. Mikoaja Bpa w Bochni.
18.00 – Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Leszka Leszkiewicza
19.30 – Msza św. Parafialna
21.00 – Apel
22.00 – 6.00 – Całonocne czuwanie poszczególnych parafii okręgu przy Symbolach

9 maja 2016 r.
6.0, 7.00, 8.00 – Msze św. parafialne
9.00 - Msza św. dla Gimnazjum nr 1 i wyjście symboli do szkół średnich i Gimnazjum nr 2
10.00 - Przejazd Symboli z Bazyliki św. Mikołaja do Liceum Ogólnokształcącego nr 2
10.45 - wymarsz młodzieży do Zespołu Szkół nr 3 (Ekonomik)
11.30 - Zespół Szkół nr 3 (Ekonomik)
12.00 - Wymarsz młodzieży do I Liceum Ogólnokształcącego
12.15 - I Liceum Ogólnokształcące
12.45 - Wymarsz młodzieży do Zespołu Szkół nr 2 (Budowlanka)
13.00 - Zespołu Szkół nr 2 (Budowlanka)
13.30 - Wymarsz młodzieży do Gimnazjum nr 2
14.00 - Gimnazjum nr 2
14.30 - Przejście do Kościoła św. Pawła Apostoła w Bochni
15.00 - Godzina Miłosierdzia w Parafii św. Pawła Apostoła w Bochni
15.30 - Pożegnanie Symboli ŚDM