Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2015-09-23 22:37:49 przez system

Pierwsze powakacyjne "Spotkanie z Biblią"

W środę, 23 września, w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Bochni miało miejsce pierwsze po wakacyjnej przerwie "Spotkanie z Biblią". Poprowadził je ks. dr Marek Mierzyński - asystent Stowarzyszenia.

Jego tematem były "Listy św. Pawła Apostoła - redakcja i źródła".

Prelegent nakreślił uwarunkowania powstania listów św. Pawła. Wiązały się one z potrzebami pasterskimi wynikłymi z codziennej praktyki życia chrześcijańskiego pierwszych gmin oraz zatroskaniem o ich duchowy rozwój.

Św. Paweł ostrzega wiernych przed zagrożeniami płynącymi z życia w środowisku pogańskim. W mocy Ducha Św. dokonuje się ewangeliczny wzrost i apostolskie rozszerzanie się Dobrej Nowiny - podkreślał ks. dr Marek Mierzyński.

W spotkaniu wzięli udział: Dorota Rzepka (dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni), członkowie oraz sympatycy stowarzyszenia.

Kolejny wykład odbędzie się w październiku br.