Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2010-01-26 09:35:54 przez system

Przekaż 1% podatku dla Caritas

Przekazując w 2010 roku 1% podatku dla Caritas Diecezji Tarnowskiej można pomóc osobom chorym, bezdomnym i niepełnosprawnym dzieciom. W 2009 roku podatnicy przekazali tej organizacji prawie 975 tys. zł. Dyrekcja Caritas podkreśla, że otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie najbardziej potrzebujących.

Pieniądze z 1% podatku pomogą w remontach i doposażeniu placówek, m.in. Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Domu dla Bezdomnych w Tarnowie i Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Jadownikach Mokrych.

Środki zostaną także przeznaczone na wyposażenie Stacji Opieki Caritas w Tarnowie. Część funduszy trafi na zakup leków oraz pokrycie kosztów operacji czy rehabilitacji osób najuboższych, samotnych oraz z rodzin wielodzietnych. Dzięki funduszom z 1% dzieci z rodzin potrzebujących będą mogły wyjechać na wypoczynek, zarówno zimowy, jak i letni.

"Zaledwie 1 % podatku to aż 100% serca" takie hasło przyświeca kampanii informacyjnej Caritas.

"Jeden procent naszego podatku to często kwota obiektywnie nieduża; nierzadko rzeczywiście stanowiąca "wdowi grosz". Faktem jest, że nie obciąża ona naszego budżetu. My tylko decydujemy, na jaki cel równowartość 1% naszego podatku zostanie przekazana. Ukazujemy nasze serce otwarte na ludzkie cierpienie; serce pełne bezinteresownej miłości i pamięci o innych" - mówi ks. Ryszard Podstołowicz dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej.

W ramach kampanii informacyjnej przygotowano: bilbordy, plakaty, banery, ulotki i kalendarzyki. Na zdjęciach są osoby, które korzystają z pomocy Domu dla Bezdomnych, Hospicjum oraz dzieci z jednej ze świetlic Caritas. Ulotki trafiły do każdej parafii.

Sam sposób przekazania 1% jest taki sam, jak w roku ubiegłym. Nie trzeba wcześniej wpłacać pieniędzy na konto organizacji. W zeznaniu podatkowym należy wpisać nazwę: Caritas Diecezji Tarnowskiej, jej nr KRS: 0000211791 oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1% należnego podatku).