Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2015-10-02 14:43:00 przez system

Radiowo-Internetowe Studium Biblijne

Biskup tarnowski Andrzej Jeż zaprasza do uczestniczenia w Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym. Rozpoczyna ono kolejny rok działalności od pierwszej niedzieli października.

Zdaniem biskupa mogą nas zawstydzać różnego rodzaju sekty, które znają bardzo dobrze Pismo św.

- W przypadku nas katolików trzeba mieć wiedzę teologiczną, żeby umocnić wiarę i świadczyć o niej, kiedy inni zadają nam trudne pytania - dodaje biskup.

W ramach wykładów zostaną przybliżone słuchaczom biblijne teksty odnoszące się do osoby Jezusa Chrystusa. W ramach Studium, w związku z ogłoszonym przez Ojca Świętego Rokiem Miłosierdzia, zostanie także podjęta tematyka wprowadzająca w tajemnicę Boga będącego źródłem miłosierdzia.

„Drodzy Diecezjanie! Zachęcam Was do skorzystania z tej niezwykle cennej oferty oraz do osobistej regularnej lektury Pisma Świętego. Wszystkim słuchaczom Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego życzę pogłębienia wiedzy oraz wzrostu wiary poprzez osobiste spotkania z Bogiem obecnym w swoim Słowie” - napisał w komunikacie biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Audycje Studium Biblijnego będą emitowane na falach diecezjalnego Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz w każdą niedzielę o godz. 14.30, a także powtarzane w poniedziałki po wiadomościach o godz. 20.00. Pliki dźwiękowe z wykładami będą zamieszczane również na stronie internetowej Tarnowskiego Gościa Niedzielnego.