Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2010-02-05 11:37:45 przez system

Słowo pasterskie poświęcone ważnym problemom służby zdrowia

"W służbie zdrowia zawłaszczonej całkowicie przez ekonomię, gubi się ubogi pacjent" - napisał w Słowie do wiernych biskup tarnowski Wiktor Skworc.

Z okazji zbliżającego się Dnia Chorego, ordynariusz tarnowski ubolewa, że kwestią społecznie drażliwą i do tej pory nieuregulowaną pozostaje samo finansowanie służby zdrowia. Na rynku usług medycznych, kiedy rządzi ekonomia, zdaniem biskupa gubi się ubogi pacjent, którego nie stać na opłacenie badań czy operacji. "Jest zmuszony, o ile pozwala mu na to zdrowie, do długiego oczekiwania, co niejednokrotnie osłabia stan jego ducha, odbiera nadzieję, w konsekwencji pogarsza stan zdrowia" - napisano w Słowie, które zostanie odczytane w kościołach diecezji tarnowskiej w najbliższą niedzielę 7 lutego.

Bp Skworc pisze, że szpitale w województwie podkarpackim znalazły się w niezwykle trudnym położeniu, bo nie podpisały kontraktów na warunkach proponowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia - Odział w Rzeszowie.
Tymczasem sztywny algorytm — system podziału środków — na poszczególne województwa sprawia, że kwota przeznaczona na leczenie jednego mieszkańca Podkarpacia jest znacznie niższa niż średnia krajowa.

Obecny stan zawieszenia, braku porozumienia nie może trwać w nieskończoność, dlatego bp Skworc apeluje do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, gdzie faktycznie podejmuje się decyzje, o podjęcie dialogu z dyrekcjami szpitali województwa podkarpackiego.

"Dotyczące nas wszystkich problemy służby zdrowia mają znacznie głębsze podłoże niż finansowe czy systemowe. Chodzi o zasady etyczne, które są podporządkowywane ekonomii, bądź marginalizowane. Jednakże ochrona zdrowia nie jest jedynie systemem usług; jest częścią etycznego systemu tworzącego solidarność społeczną i poczucie wspólnoty. W poszukiwaniu rozwiązania zaistniałych problemów należy powrócić do zasad etycznych, do ich poszanowania, do uznania ich pierwszeństwa nad prawami ekonomii i rynku" - pisze biskup tarnowski.

W Słowie biskupa jest także podziękowanie dla osób pracujących w służbie zdrowia i opiekujących się chorymi. Hierarcha docenia fakty pozytywne, takie jak: ogólny dostęp do leczenia; poprawę jego jakości przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod i urządzeń; przeznaczanie ogromnych środków na programy profilaktyczne, zdrowotno-lekowe, edukacyjne; powstanie Polskiej Karty Pacjenta.

Ponadto biskup podziękował chorym za świadectwo cierpienia i poprosił o modlitwę, w Roku Kapłańskim szczególnie za kapłanów oraz o nowe powołania do kapłaństwa. Dziękuje też wszystkim duszpasterzom za ich służbę chorym. W szczególny sposób wyraża wdzięczność kapelanom szpitali, duszpasterzom służby zdrowia i nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej.

Biskup Skworc poprosił także rodziny opiekujące się chorymi i starszymi, by ułatwiały swym bliskim spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej nie tylko przy okazji pierwszego piątku, kiedy do domu przybywa duchowny, ale w każdą niedzielę, kiedy to Komunię zanoszą do mieszkań nadzwyczajni szafarze.

"Chorzy mają prawo do sakramentalnej posługi Kościoła, zwłaszcza do Eucharystii, w której mogą uczestniczyć dzięki mediom i którą mogą przyjmować w każdą niedzielę dzięki posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej" - napisał biskup w Słowie pasterskim.