Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2016-03-18 07:47:58 przez system

W Civitas Christiana o Narodzie Wybranym

W środę, 16 marca, w bocheńskim oddziale Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" odbyło się trzecie w tym roku "Spotkanie z Biblią". Poprowadził je tradycyjnie ks. dr Marek Mierzyński, asystent stowarzyszenia. Prelegent opowiedział o Narodzie Wybranym w Księgach Prawa i Proroków.

Jak podkreślał ks. Mierzyński, dzieje Narodu Wybranego przeniknięte są obecnością Boga, który daje narodowi swoje prawa oraz nieustannie towarzyszy jego przeszłości wraz z niedolami i upadkami ducha narodowego.

- Jedyny Bóg nie tylko wyprowadza naród z niewoli, ale staje się czynnikiem konsolidującym Naród Wybrany - mówił prelegent.

Prorocy nieustannie wzywali władców i królów oraz naród do wierności Przymierza z Synaju jako warunku pomyślności i i błogosławieństwa w rozwoju - zaznaczał asystent stowarzyszenia.

W spotkaniu wzięli udział licznie zgromadzeni członkowie i sympatycy stowarzyszenia.

Foto: Halina Mucha