Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2008-08-06 10:28:28 przez system

Zielone światło z Watykanu

Watykan zgadza się na wejście tarnowskiego Wydziału Teologicznego w struktury planowanej Akademii Tarnowskiej. Taką decyzję otrzymał ordynariusz tarnowski biskup Wiktor Skworc z Kongregacji Wychowania Katolickiego w Watykanie. Tym samym został spełniony kolejny warunek, aby w Tarnowie powstała uczelnia drugiego stopnia akademickiego, gdzie młodzi ludzie mogliby uzyskiwać tytuł magistra a także doktora.

Akademię Tarnowską mają stworzyć Wydział Teologiczny Sekcja Tarnów Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Wydział Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Obecnie, osoby studiujące w Tarnowie teologię, mogą uzyskiwać tytuły magistra i doktora, takiego prawa nie mają jeszcze studenci państwowej uczelni. Gdy władze PWSZ również spełnią konieczne warunki i otrzymają stosowne pozwolenie, możliwe będzie połączenie wydziałów i utworzenie Akademii Tarnowskiej. Ostateczna decyzja o powołaniu uczelni należy do rządu i parlamentu. Taką zmianę muszą zaaprobować władze kościelne w Watykanie. Kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego w liście do Biskupa Tarnowskiego wyraził zgodę, aby Wydział Teologii Sekcja Tarnów oddzielił się od Krakowa i następnie wszedł do Akademii Tarnowskiej. - Bardzo się cieszę, jasnym sygnałem z Watykanu, że doceniono nasze starania i rolę Kościoła, który chce zaangażować się w edukację młodego pokolenia - podkreśla ordynariusz tarnowski biskup Wiktor Skworc. Biskup zwraca się z apelem do władz PWSZ, aby dołożyły starań o jak najszybsze uzyskanie praw nadawania stopnia magistra, a w przyszłości doktora i aby w ten sposób został spełniony ostatni warunek potrzebny do połączenia dwóch wydziałów i utworzenia Akademii Tarnowskiej. Prosi także władze miasta i powiatu o dobrą współpracę i przygotowanie warunków dla pracowników naukowych. — Tarnów na to stać, aby stworzyć środowisko naukowe na wysokim poziomie — dodaje bp Wiktor Skworc. Okazją do rozmów na temat powstania Akademii Tarnowskiej będzie wizyta w Tarnowie kardynała Zenona Grocholewskiego, pod koniec listopada.