Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-09-25 10:12:53 przez system

1% budżetu miasta na promocję?

Czy w przyszłym roku wydział promocji Urzędu Miasta w Bochni będzie mógł liczyć na kwotę około 1 mln zł, czyli 1% budżetu miasta? Radni komisji kultury złożyli wniosek do burmistrza, w którym taki zapis się pojawił.

Wiemy, że z finansami w dziale promocji jest marnie. Co roku Pan naczelnik prosi, żeby tych pieniędzy było troszkę więcej. Może przegłosujmy, żeby na rok 2015 dział promocji otrzymał więcej pieniędzy – zaproponował na początku obrad komisji kultury radny Krzysztof Pławecki.

Większe pieniądze są potrzebne zdaniem naczelnika wydziału promocji i rozwoju miasta Macieja Piątka chociażby na działania kulturalne związane z organizacjami pozarządowymi czy promocje Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Jan Czechowski podobnie jak Krzysztof Pławecki również jest za zwiększeniem funduszy wydziałowi promocji bocheńskiego magistratu.

  • My mamy wnioskować, ponieważ po to zostaliśmy powołani, żeby te kwoty „wyrywać” z budżetu miasta. To jest naszym obowiązkiem *– apelował radny.

Władysław Rzymek zaproponował natomiast przegłosować wniosek 1% budżetu dla wydziału kierowanego przez Macieja Piątka na przyszły rok.

Ostatecznie Jan Balicki złożył propozycję, aby wniosek brzmiał w ten sposób, aby burmistrz miasta zarezerwował na wydatki promocyjne 1% budżetu, przeznaczone w szczególności na: zwiększenie promocji strefy gospodarczej, zwiększenie środków na działalność i granty dla organizacji pozarządowych i sportowych oraz zwiększenie promocji poprzez publikacje. We wniosku znalazł się również zakup sceny, która miałaby służyć podczas imprez okolicznościowych odbywających się w naszym mieście (z wyłączeniem Dni Bochni ).

Wszyscy radni komisji kultury poparli wniosek, który teraz trafi do burmistrza Stefana Kolawińskiego. Jakie będzie zdanie włodarza miasta na ten temat i czy postulowana kwota trafi do wydziału promocji? Czy to będzie zależało od niego czy może od ewentualnie nowego burmistrza Bochni, który zostanie wybrany już za niespełna dwa miesiące? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że jeśli zdecydowano by się na zwiększenie funduszy przeznaczonych na wydział promocji urzędu miasta do 1% rocznego budżetu Bochni, to kwota ta byłaby wyższa niż wynosi obecnie (630 tys.) i oscylowała w granicach 1 mln zł.

TR