Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-07-26 11:53:13 przez system

10 przykazań wyjeżdżającego do pracy za granicą

Myślisz o pracy za granicą? Zanim podejmiesz decyzję zapoznaj się z informacjami na temat zagrożeń, aby ich uniknąć! Zanim podejmiesz decyzję o wyjeździe za granicę do pracy PAMIĘTAJ: policjanci apelują do wszystkich osób planujących wyjechać za granicę w poszukiwaniu pracy, aby ze szczególną starannością sprawdzać firmy pośredniczące w załatwieniu pracy.

W związku z coraz większymi możliwościami zarobkowania w krajach Unii Europejskiej, funkcjonuje wiele firm, które wprowadzają w błąd, wykorzystując nieświadomość klientów, co do swoich możliwości załatwienia pracy.
Pamiętaj - legalnie działająca Agencja Pośrednictwa, nie pobiera żadnych opłat.

Aby nie stać się ofiarą oszustów, przy korzystaniu z pośrednictwa w załatwieniu pracy za granicą należy dokładnie sprawdzić pośrednika i bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:
1. Należy sprawdzić czy pośrednik, posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i odpowiedni wpis do rejestru agencji zatrudnienia oraz czy posiada certyfikat potwierdzający uprawnienia (wydawany przez Ministra Gospodarki i Pracy lub Marszałka Województwa). Wykaz legalnie działających agencji zatrudnienia zamieszczony jest na stronie www.kraz.praca.gov.pl.

  1. Sprawdź, czy firma istnieje naprawdę. Poproś o stacjonarny nr kontaktowy, ustali dokładny adres siedziby firmy, sprawdź czy posiada własne biuro, czy pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym;

  2. Dokładnie czytaj wszystkie dokumenty, które pokazuje Ci pośrednik, zwłaszcza te, które masz podpisać. Jeśli czegoś nie rozumiesz – pytaj!

  3. Jeśli dajesz pośrednikowi pieniądze, zawsze domagaj się pokwitowania!

  4. Zrób kserokopię dokumentów, które ze sobą zabierasz (paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy o pracę) i zostaw bliskim (osobom, którym ufasz). Dołącz do dokumentów aktualną fotografię.

  5. Zostaw też adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób, z którymi wyjeżdżasz (lepiej nie wyruszać w pojedynkę). Informuj bliskich o zmianach adresu i miejsca pracy.

  6. Ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi (osobami, którym ufasz) np. raz w tygodniu o określonej porze. Ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost przez telefon: np. przekaż pozdrowienia dla kogoś, kto nie istnieje.

  7. Przed wyjazdem należy domagać się podpisania umowy, która powinna zawierać: • nazwę i adres pracodawcy zagranicznego,• okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,• rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia, a także przysługujące świadczenia socjalne,• obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz pośredniczącej agencji zatrudnienia,• zakres odpowiedzialności cywilnej strony w przypadku nie wywiązania się z wykonania przedmiotowej umowy przez pracodawcę zagranicznego - sposobu i wysokość pokrycia kosztów dojazdu i powrotu,• kwotę należną agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów (pośrednik może pobrać tylko i wyłącznie opłaty takie jak: dojazd i powrót osoby kierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie oraz tłumaczenie dokumentów),• informację o warunkach i trybie dopuszczania cudzoziemców do rynków pracy w państwie wykonywania pracy,• inne zobowiązania stron.

  8. Przed wyjazdem nie należy dokonywać żadnych opłat z tytułu zakwaterowania za granicą.

  9. Polski pośrednik nie ma prawa kierować osoby poszukującej pracy do pośrednika działającego za granicą.

Zabierz ze sobą: - adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju, do którego jedziesz. W razie jakichkolwiek kłopotów tam otrzymasz pomoc,- słownik lub rozmówki – jeśli nie masz pewności, czy dasz sobie radę z miejscowym językiem,
- numer telefonu Poland direct z kraju, do którego jedziesz. Za minimalną opłatą lub za darmo możesz wówczas zatelefonować do Polski – tylko na numer telefonu stacjonarnego, nie komórki – o ile osoba, do której dzwonisz zgodzi się zapłacić za rozmowę. Telefonistka, która połączy rozmowę mówi po polsku,
- numer telefonu organizacji pomagającej kobietom, migrantom czy osobom poszkodowanym w wyniku przestępstwa. Zwykle w takiej organizacji można uzyskać poradę i pomoc,
- Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest potwierdzeniem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia i jest uznawana w krajach Unii Europejskiej. Jeśli podczas pobytu za granicą zachorujesz – NFZ pokryje koszty leczenia. Jednak nie wszystkie! Przed wyjazdem upewnij się, jakiego rodzaju koszty leczenia za granicą mogą być pokryte przez NFZ,
- telefon komórkowy z aktywnym roamingiem,
- pieniądze (może to być także karta kredytowa lub czeki) - zapas na czarną godzinę, aby mieć środki na powrót do Polski.

Pamiętaj, że za granicą:• nikt nie ma prawa Cię więzić, przetrzymywać ani zmuszać do czegokolwiek – także do pracy!• masz prawo do obrony swoich praw!• jeśli trafiłaś/eś na policję - czy to jako poszkodowana/y czy jako podejrzana/y, masz prawo do tłumacza - domagaj się tego.