Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-01-27 15:09:49 przez system

11 uczniów z powiatu otrzymało stypendia premiera

Wicestarosta bocheński Józef Mroczek wspólnie z wicekurator małopolską Haliną Cimer wręczyli stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bocheńskiego.

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2016/2017. Z terenu województwa małopolskiego wyróżnionych zostało 299 uczniów, w tym 11 z powiatu bocheńskiego.

9 stypendystów to uczniowie placówek podległych Starostwu Powiatowemu w Bochni:
- Magdalena Żelichowska z I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni,
- Gabriela Legutko z II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni,
- Radosław Stachowski uczeń Publicznego Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni
- Jakub Zajma uczeń Publicznego Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni,
- Konrad Kaczmarczyk z Publicznego Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni,
- Kamil Czesak, uczeń Publicznego Technikum w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni,
- Julia Węgrzyn, Marek Kobyłko i Renata Zięba - uczniowie Publicznego Technikum w CKZiU w Łapanowie.

Ponadto z terenu powiatu bocheńskiego ze szkół prowadzonych przez inne podmioty, wyróżniono:
- Patrycję Gumułę z Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu
- Izabelę Rosiek z Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły, w której może uzyskać świadectwo dojrzałości. Uczeń powinien otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego i wynosi 258 zł miesięcznie.