Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-08-06 12:25:03 przez Czas2012

1,2 miliona na remont drogi powiatowej

Rusza remont drogi powiatowej w Bochni i Pogwizdowie. Prace wyniosą 1,2 miliona złotych. Starosta Adam Korta przekazał burmistrzowi Gustawowi Korcie i wójtowi Markowi Bzdekowi umowę na realizację wspomnianej inwestycji.

/media/user/images/upload/Sierpien/Sierpien 2020/DSC_3155.JPGModernizacja drogi powiatowej podzielona została na dwa odcinki. W ramach pierwszego odcinka zlokalizowanego w Bochni przy ul. Strzeleckiej na długości pół kilometra wyremontowana zostanie nawierzchnia wraz z poboczami, odwodnienie drogi oraz chodniki. Poprawie ulegnie również oznakowanie zarówno poziome jak i pionowe.

Drugi etap modernizacji obejmie prawie 2 kilometrowy odcinek od ul. Strzeleckiej aż do Pogwizdowa. Drogowcy wyremontują tam nawierzchnię, pobocza, odwodnienie drogi oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Prace potrwają od sierpnia do października. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. "Około 120 tysięcy dokłada Miasta Bochnia, około 200 tysięcy Gmina Bochnia, reszta pochodzi z budżetu Powiatu Bocheńskiego". , ponad 350 tysięcy Gmina Bochnia, reszta pochodzi z budżetu Powiatu Bocheńskiego.

Umowa na realizację inwestycji została podpisana z firmą PRODIM – Oskar Niezabitowski.

Info: Powiat Bocheński