Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-11-19 05:57:51 przez system

135 kilo bezpieczeństwa

Plonem akcji, do której włączyło się pięć bocheńskich aptek, było zebranie 135 kilogramów starych, przeterminowanych lekarstw, które mieszkańcy oddali do utylizacji, zamiast wyrzucić przykładowo do śmieci albo, co gorsza, do kanalizacji.

Lekarstwa trafiły do wystawionych w aptekach specjalnie oznakowanych pojemników i zostaną zutylizowane na jednych z wysypisk śmieci, przystosowanych do takich celów. Za likwidację tych niebezpiecznych substancji zapłaci Urząd Miasta.