Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-05-30 20:32:49 przez Czas2012

2. edycja Funduszu Polski Ład. Poseł Wiesław Krajewski wręczał czeki

Kto jest od pucowania klamek?

Dziś przed południem premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki 2. edycji Funduszu Polski Ład. Fundusz Polski Ład to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych czyli dotacje dla samorządów w całym kraju na konkretne działania inwestycyjne. W tym roku rząd przeznaczył, m.in. z podatków jakie zebrał od obywateli, na Fundusz 30 mld zł, które rozdysponowano pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota jaką otrzymały samorządy w powiecie bocheńskim to ponad 101 mln zł (101 660 zł). Pieniądze te zostały podzielone na konkretne inwestycje w poszczególnych samorządach. Dziś poseł Wiesław Krajewski w towarzystwie burmistrza Bochni, wójtów i samorządowców rozdzielał symboliczne czeki z kwotami jakie niedługo znajdą się na kontach samorządowych. Spotkanie odbyło się na bocheńskim Rynku.

W naszym powiecie środki te zostaną przeznaczone na inwestycje głównie związane z remontem dróg ale także budynków szkolnych czy oczyszczalni ścieków.

Ile otrzymały poszczególne samorządy:

Powiat Bocheński – 17 907 500 zł
Miasto Bochnia 16 830 000 zł
Gmina Bochnia – 11 500 000 zł
Gmina Łapanów – 9 013 488 zł
Gmina Lipnica – 9 660 000 zł
Gmina Nowy Wiśnicz – 10 500 000 zł
Gmina Rzezawa – 4 950 000 zł
Gmina – Trzciana – 11 500 000 zł
Gmina Żegocina – 9 800 000 zł

W ostatniej chwili zmieniono wysokość dotacji dla Powiatu Bocheńskiego. Jeszcze przed południem starosta poinformował na stronie społecznościowej o dotacji 30 mln zł jaką miał otrzymać Powiat Bocheński. Podczas wręczania czeków kwota ta wyniosła jednak 17 mln. Powiat Bocheński ma przeznaczyć otrzymane pieniądze głównie na inwestycje drogowe na odcinkach dróg: Trzciana Gmina Trzciana – Łąkta Dolna, nr 1444K w miejscowości Nieszkowice Wielkie Gmina Bochnia i nr 2081K w miejscowości Leszczyna oraz na odcinkach Leksandrowa – Lipnica Górna (Gmina Lipnica Murowana), Żegocina – Bełdno (Samorząd Gminy Żegocina), Chrostowa – Kamyk i Grabie – Kępanów (Gmina Łapanów). Więcej w wypowiedzi starosty TUTAJ.

Jak zainwestowane zostaną pieniądze w poszczególnych gminach?

W Gminie Miasta Bochnia planuje się:
- rewaloryzacje zabytkowych Plant Salinarnych – 11 650 000 zł
- zakup nowego taboru do transportu zbiorowego w Gminie Miasta Bochnia – 3 180 000 zł
- przebudowę mostu na ulicy Chodenickiej – 2 000 000 zł

W Gminie Bochnia powstanie:
- wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej w Baczkowie (oprócz budowanej z Polskiego Ładu szkoły podstawowej), powstanie nowe przedszkole, sala dla Orkiestry Baczków oraz garaże z miejscem socjalnym dla OSP Baczków - 5 500 000 zł
- nowa remiza dla OSP Proszówki - 4 500 000 zł
- kanalizacja w miejscowości Grabina - 1 500 000 zł

W Gminie Lipnica Murowana:
- rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej – 5 100 000
- poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę i modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie szkoły w Nieszkowie 3 420 000
- remont drogi łączącej Gminę Nowy Wiśnicz z Lipnicą Murowana – 1 140 000

W Gminie Łapanów:
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylce - 4 750 000
- budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i społecznej - 4 263 488, 49

W Gminie Nowy Wiśnicz:
- przebudowa pływalni w szkole podstawowej w Nowym Wiśniczu – 5 000 000
- przebudowa stadionu Szreniawa w Starym Wiśniczu – 5 500 000

W Gminie Trzciana:
- remont i przebudowa dróg gminnych – 1 700 000
- rozbudowa infrastruktury społecznej - 4 800 000
- zwiększenie oferty sportowej – 5 000 000

Gmina Żegocina:
- modernizacja dróg gminnych 3 800 000
- rozbudowa szkoły podstawowej w Łąkcie Górnej – 6 000 000

Nie obyło się również bez słownych zapasów i uszczypliwości. Uwagę zwróciły słowa radnego Mariusza Zająca który dziękując za dotacje dodał:

Chciałem przyznać rację staroście bocheńskiemu gdyż nie tak dawno jak na zeszłej radzie powiatowej powiedział, że on nie jest od tego by pozyskiwać środki finansowe. Nazwał to polerowaniem klamki. I ma rację - on nie jest od tego. Od tego są skuteczni radni Prawa i Sprawiedliwości”.

PW