Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-11-22 10:56:06 przez system

28 z PiS żąda rezygnacji pań Gąsiorek i Makowskiej

Lokalni działacze Prawa i Sprawiedliwości nie mogą się pogodzić z sytuacją jaka miała miejsce we wtorek podczas sesji Rady Powiatu. Niespodziewany ruch Bernadetty Gąsiorek i Beaty Makowskiej spowodował, że wygrana w wyborach samorządowych w przeciągu kilku chwil zmieniła się w totalną porażkę. Na naszą skrzynkę redakcyjną wpłynął, jak piszą sami autorzy: „list otwarty przygotowany i podpisany przez szerokie grono osób związanych ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, odnoszący się do wydarzeń związanych z pierwszym posiedzeniem Rady Powiatu”:

Wydarzenia, które miały miejsce podczas pierwszej sesji Rady Powiatu w Bochni nowej kadencji, a zwłaszcza niechlubny w nich udział dwóch radnych, wybranych z list Prawa i Sprawiedliwości, zmuszają nas do publicznego zabrania głosu.Z najwyższym oburzeniem przyjmujemy sposób, w jaki oszukały swoje koleżanki i kolegów z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Obie panie radne oszukały też blisko 2 tys. wyborców z gminy Bochnia, którzy na nie głosowali, sądząc że głosują w ten sposób na program Prawa i Sprawiedliwości. Panie Gąsiorek i Makowska (przynajmniej jedna z nich za cenę osobistych korzyści) zdradziły wartości, pod którymi podpisywały się, startując w wyborach z listy PiS.Zawłaszczając głosy wyborców PiS stały się obie symbolem tego, co najgorsze w polityce – nielojalności, zdrady, prymatu własnego egoizmu nad dobrem zbiorowości, która im zaufała.

Kandydaci z powiatowych list Prawa i Sprawiedliwości podpisali deklarację przynależności do klubu radnych PiS, do realizowania programu wyborczego tego ugrupowania oraz do zachowania dyscypliny głosowania w istotnych sprawach podjętych przez klub PiS.

Wzywamy zatem p. Bernadettę Gąsiorek i p. Beatę Makowską do natychmiastowego zrzeczenia się uzyskanych mandatów radnych Rady Powiatu w Bochni, gdyż oba przynależą, zdecydowaną wolą mieszkańców powiatu, do Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Elżbieta Adamska - Prawo i Sprawiedliwość (gm. Rzezawa)

Zenona Banasiak - radna miasta Bochnia

Monika Baniak - Prawo i Sprawiedliwość (gm. Rzezawa)

Piotr Bartyzel - radny Powiatu w Bochni (gm. Drwinia)

Bernadetta Błoniarz - radna Powiatu w Bochni (Nowy Wiśnicz)

Marek Bryg - radny miasta Bochnia

Stanisław Grzyb - radny, przewodniczący struktur gminnych PiS w Łapanowie

Michał Góra - radny Powiatu w Bochni (gm. Rzezawa)

Celina Jacewicz - przewodnicząca Rady Gminy w Łapanowie

Łukasz Jonak - Prawo i Sprawiedliwość (gm. Łapanów)

Andrzej Kącki - przewodniczący struktur gminnych PiS w Trzcianie

Anna Kądzielawa - Prawo i Sprawiedliwość (gm. Bochnia)

Bogdan Kosturkiewicz - przewodniczący Rady Miasta Bochnia

Marek Kucharski - Prawo i Sprawiedliwość (Bochnia)

Paweł Leśniak - radny Powiatu w Bochni (gm. Drwinia)

Kinga Mardosz - przewodnicząca struktur gminnych PiS w Rzezawie

Anna Morajko - radna miasta Bochnia

Teresa Mrugacz - Żegocina

Dorota Palej-Maliszczak - radna Powiatu w Bochni (Bochnia)

Marek Patalita - radny Powiatu w Bochni (gm. Łapanów)

Marek Piotrowicz - Prawo i Sprawiedliwość (Bochnia)

Józef Radzięta - Lipnica

Ireneusz Sobas - przewodniczący struktur miejskich PiS w Bochni

Krzysztof Sroka - wiceprzewodniczący Rady Miasta Bochnia

Rafał Sroka - radny Powiatu w Bochni (Bochnia)

Mirosław Siudak - przewodniczący struktur gminnych PiS w Drwini

Alicja Śliwa - radna miasta Bochnia

Kinga Węglarz - Prawo i Sprawiedliwość (gm. Łapanów)

Mariusz Zając - radny Powiatu w Bochni (Bochnia)