Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-01-15 19:06:20 przez system

290 170 zł - nagrody, premie, dodatki...

<html />

W 2012 roku władze miasta wypłaciły pracownikom UM 290 170 zł nagród, dodatków specjalnych i premii. Najwyższa nagroda sięga 17 tys. złotych.

Prawie każdy pracodawca ma ustawowy obowiązek wypłacać nagrody. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Z informacji udzielonych przez Urząd Miasta w Bochni kwota ustawowych nagród sięgnęła w 2012 roku 55.934 zł. Nie jest to jednak cała kwota wypłaconych nagród. Łącznie z tymi, o których zdecydowały władze, wypłacono pracownikom nagrody za łączną sumę 220.034 tys. zł.

Nagrody to jednak nie wszystko, na co może liczyć pracownik Urzędu. Dostaje również premie. Tych w poprzednim roku w Urzędzie Miasta w Bochni wypłacono na kwotę 32.745.06 zł. Oprócz jednak premii pracownicy mogą także liczyć na dodatki specjalne. Ich kwota przekroczyła w bocheńskim magistracie sumę premii i wyniosła w ubiegłym roku 37.3921.27 zł.

Podsumowując te wszystkie dodatkowe dochody, na jakie mogą liczyć urzędnicy - nagrody, premie i dodatki - wychodzi suma 290.170.33 zł. Na jakie nagrody mogą liczyć pracownicy gminy miasta Bochnia?

Najwyższą nagrodę – jubileuszową - otrzymała skarbnik gminy w kwocie brutto 16.880 zł oraz indywidualną w kwocie 6.000 tys. zł. Skarbnika miasta wynagrodzono więc na kwotą 22.880 zł.

Nagrody otrzymali naczelnicy wydziałów i ich zastępcy, np. sekretarz gminy otrzymał nagrodę – 5.000 zł; Z-ca Naczelnika Wydziału Ogólnego i Spraw Obywatelskich – 4.300 zł, Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych – 4.400 zł; Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa – 4.650 zł; geodeta gminny – 1.600 zł.

Pracownicy wydziału promocji otrzymali za ubiegły rok 16.164.42 zł nagród, premii i dodatków specjalnych.

Zawrót głowy od premii i nagród.