Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-06-04 20:30:43 przez system

3 miliony na most w Wieruszycach

Powiat bocheński otrzymał dotację z Ministerstwa Finansów ze środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na modernizację mostu w Wieruszycach.

Prawie 3 miliony złotych wyniesie rozbiórka starego i budowa nowego mostu na rzece Stradomka w Wieruszycach. Oprócz nowe trójprzęsłowego mostu o nośności 40 ton i wyposażonego w chodniki i bariery ochronne, modernizacji ulegnie droga dojazdowa, droga gminna wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową. Powstanie również kanalizacja deszczowa, a brzegi rzeki zostaną umocnione koszami siatkowo – kamiennymi.

Niebawem rozpocznie się procedura przetargowa po czym wyłoniony wykonawca przystapi do realizacji inwestycji, która zostanie wykonana do końca roku.