Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-11-03 13:21:33 przez system

3,2 miliona na drogi dla powiatu bocheńskiego

Jest już wstępna lista rankingowa projektów remontów i budowy dróg lokalnych w Małopolsce. Powiat Bocheński znalazł się na miejscu trzecim (tyle samo co powiat tarnowski znajdujący się na drugim miejscu) i siódmym, otrzymując 34 pkt. Na dwa projekty powiat otrzyma łącznie prawie 3,2 miliona złotych.

Wojewódzka komisja ds. oceny wniosków, powołana przez Wojewodę Małopolskiego zakończyła ocenę wniosków, złożonych w ramach naboru na 2017 r. Na podstawie wyników oceny merytorycznej ustaliła wstępną listę rankingową, obejmującą wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne, według kolejności uzyskanej liczby punktów z oceny merytorycznej. Ostateczne listy zatwierdzi minister właściwy do spraw transportu do 30 listopada.

Chodzi o dwa projekty złożone przez powiat bocheński.

Pierwszy to "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska-Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) w km 8+445-9+078 w msc. Brzeźnica oraz drogi powiatowej nr 2087K Rzezawa-Brzeźnica w km 1+801-2+452 w msc. Łazy". Całkowita wartość projektu to ponad 3,8 mln zł. z czego ponad 1,9 mln to dofinansowanie zaś pozostała kwota to wkład powiatu bocheńskiego - ponad 1,1 mln i wkład samorządów: Gminy Bochnia - 294 tys zł. i Gminy Rzezawa ponad 500 tys zł.
W ramach inwestycji drogowcy przebudują drogę powiatową w Brzeźnicy oraz Łazach. Powstaną nowe chodniki, rozbudują skrzyżowanie oraz przebudują nawierzchnię. Termin realizacji zadania: 1 marca - 30 listopada 2017.

W przypadku drugiego zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2086K Bochnia (ul. Strzelecka) - Zawada w km 4+860-5+777 w msc. Pogwizdów i Zawada" całkowita wartość to prawie 2,5 miliona zł., kwota dofinansowania to ponad 1,2 mln zł., natomiast wkład powiatu bocheńskiego wyniesie ponad 700 tys. zł a gminy Bochnia ponad 500 tys zł.

Dzięki pozyskanym środkom przebudowie ulegnie droga powiatowa w Pogwizdowie i Zawadzie. Powstaną nowe chodniki, kanalizacja deszczowa, przebudują zjazdy, skrzyżowania oraz sieć teletechniczną i energetyczną. Termin realizacji zadania: 1 marca - 30 listopada 2017.