Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-10-26 21:55:41 przez system

33. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Z inicjatywy Oddziału Nr 4 Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Bochni w dniu 19 października odbyła się w Bazylice Św. Mikołaja msza św. koncelebrowana przez Prałata ks. Ryszarda Podstołowicza – proboszcza Bazyliki, Prałata ks. Jana Nowakowskiego – proboszcza Kościoła Św. Pawła Apostoła oraz Prałata ks. Kazimierza Kapcię – proboszcza Kościoła Św. Jana Nepomucena.

**

**

W uroczystej mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe i członkowie NSZZ „Solidarnośc” oraz delegacje instytucji państwowych i samorządowych. Ksiądz Prałat Ryszard Podstołowicz w swoim kazaniu przybliżył postać skromnego księdza Jerzego Popiełuszki, który kochał wolność i wytrwale dążył do prawdy. A jego siłą była wiara, że Bóg wyznaczył mu w życiu zadanie, a on ma je po prostu wypełniać.

Obchody zakończyły się tradycyjnie spotkaniem pod krzyżem misyjnym, gdzie ks. Prałat Ryszard Podstołowicz odmówił modlitwę w intencji Ojczyzny. Następnie po powitaniu przez koordynatora bocheńskiej „Solidarności” Agnieszki Morawiec - pod płaskorzeźbą Błogosławionego złożono kwiaty i zapalono znicze przez delegacje „Solidarności”, asystentów posła na Sejm RP Józefy Szczurek – Żelazko i prof. Włodzimierza Bernackiego, Roberta Cerazego zastępcę Burmistrza Miasta Bochnia, Józefa Mroczka wicestarostę bocheńskiego, Teofila Wojciechowskiego wiceprezesa Światowego Związku Żołnierzy AK, Wiesława Zająca przewodniczącego Bocheńskiego Stowarzyszenia Gazety Polskiej, Haliny Muchy – prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

**

**